måndag 11 april 2011

BYGGMÄSSA och VVS-MÄSSA Öresund 2011

Byggcheferna har under två dagar varit arrangör av 11 seminarier i samband med byggmässan i Mamö. Vi bestämde tidigt att alla ämnen ska beröra förändringsarbetet som är så viktigt i byggbranschen. Vi hade några hundra åhörare vid de olika semiarierna och mässan drog till sig nästan 3000 besökare under två dagar. Med tanke på att det är en nystartad mässa får det nog ses som en framgång. Innehållet i seminarierna var skiftande. Vi inledde med ett som handlade om det nya branschprojeketet "Ren byggbransch". Vi hade Anders Rubin, politiker från Malmö, som pratade om Malmös framtid i ett byggperspektiv. Sverige bygger berättade om konjunkturen i södra sverige med siffror från deras databas. Vi hade också besök av vår pristagare till Årets byggchef Magnus Rudén som pratade om vikten av förändringsarbete.
Roine Kristiansson pratade om effektiviteten i VVS-branschen. De har gjort en jämförande studie av en tidigare enkätundersökning och konstaterar att det inte blivit bättre utan snarare sämre. Slutsatsen man kan dra är att lägga för mycket arbetledande uppgifter på sk. ledande montörer inte har lönat sig. Vår slutsats är som den alltid varit att arbetsledarna behövs för att få ett bra flyt i produktionen. Fasta industrin har gjort liknande försök och dragit samma slutsats.
Ren byggbransch är ett nytt projekt som startats utifrån det arbete som vi gjort i branschen omkring svartarbetet. ID06 har kommit fram ur detta liksom den sk. omvända momsen och återinförendet av ROT-avdraget. Skatteverket, EKO-brott, Sveriges Byggindustrier och Byggnads deltog i en debatt. Dessutom fanns ett "sanningsvittne" i form av en lärare som bekände sins synder. Detta projekt är intressant och kommer att rulla på några år.
Ett särskiklt seminarium hölls om ID06 tillämpningen i praktiken. Anders Hinn från JM, tillika deltagare i vårt ambassadörsprojekt deltog. Han beskrev sin nytta med systemet men tyckte att det för lite konkurrens omkring själva systemet som blir dyrt att använda.

Mycket diskussioner om nästa steg hur man kan använda id-korten till maskinanvändning, registrering av behörigheter osv. Panelen tycker att detta går för långsamt.
Den alltid lika entusiasmerande ingenjören Fredrik Friblick deltog och hade två aktiviteter.

Dels om logistik och dels om Lean Production. Mycket uppskattat.

Vi avslutade med en debatt om hur vi kan förbättra arbetsmiljöarbetet. Henrik Björklund drog sitt om vad som saknas i statistiken och att den inte är rättvisande. Britt Borgström berättade om BIs arbete med frågan och tyckte att detta var allas ansvar. Då reagerade Sven-Erik Alheim kraftigt och hävdade att arbetsgivare ofta kör med den retoriken och påpekade att det faktiskt är Byggherren och arbetsgivare som är ansvarig.


Mångfaldstemat diskuterades i två seminarier där dels två av våra ambassadörer framträdde. Liana Georgiu och Charlott Malmborg.

Dessutom hade vi ett seminarium på samma tema där deltagarna fick aktivt delta och ta ställning i svåra mångfaldsfrågor.

Kort sagt ett omfattande program som Byggcheferna har genomfört på ett mycket bra sätt.


Inga kommentarer: