torsdag 14 april 2011

Det finns inga dumma frågor


Det är spännande och roligt att kommunicera via sociala medier. I mars drog vi igång en omfattande kommunikationssatsning i flera kanaler – facebook, twitter och youtube. Fler och fler personer väljer att följa oss via dessa kanaler varje dag. Den senaste månaden har våra inlägg på facebook visats drygt 16 900 gånger! Det är klart att jag blir glad när jag ser denna statistik, men samtidigt är det viktigt att framhålla att det inte finns något självändamål i att enbart vinna följeslagare. Mitt och Byggchefernas mål är ju att skapa en snabbare informationskanal mellan oss och våra medlemmar samt andra som är intresserade av branschen. Jag vet att många går runt och har frågor som kan vara svåra att få svar på. Och jag har själv tillbringat många timmar framför datorn när jag har försökt hitta svar på olika saker. För att underlätta din vardag och hjälpa dig att finna svaren på dina frågor startar jag nu en frågelåda här. Fråga på om allt som rör branschen, ledarskap, Byggcheferna, etik, arbetsmiljö, jämställdhet…. Jag kommer att svara på allt! Vill du inte posta din fråga här i kommentarsfältet kan du mejla på byggcheferna@ledarna.se Svaren kommer att publiceras på Byggchefernas hemsida. Vill du vara anonym så tar vi självklart hänsyn till det! OK – nu är frågan fri och jag ser fram emot att få en massa frågor!

måndag 11 april 2011

BYGGMÄSSA och VVS-MÄSSA Öresund 2011

Byggcheferna har under två dagar varit arrangör av 11 seminarier i samband med byggmässan i Mamö. Vi bestämde tidigt att alla ämnen ska beröra förändringsarbetet som är så viktigt i byggbranschen. Vi hade några hundra åhörare vid de olika semiarierna och mässan drog till sig nästan 3000 besökare under två dagar. Med tanke på att det är en nystartad mässa får det nog ses som en framgång. Innehållet i seminarierna var skiftande. Vi inledde med ett som handlade om det nya branschprojeketet "Ren byggbransch". Vi hade Anders Rubin, politiker från Malmö, som pratade om Malmös framtid i ett byggperspektiv. Sverige bygger berättade om konjunkturen i södra sverige med siffror från deras databas. Vi hade också besök av vår pristagare till Årets byggchef Magnus Rudén som pratade om vikten av förändringsarbete.
Roine Kristiansson pratade om effektiviteten i VVS-branschen. De har gjort en jämförande studie av en tidigare enkätundersökning och konstaterar att det inte blivit bättre utan snarare sämre. Slutsatsen man kan dra är att lägga för mycket arbetledande uppgifter på sk. ledande montörer inte har lönat sig. Vår slutsats är som den alltid varit att arbetsledarna behövs för att få ett bra flyt i produktionen. Fasta industrin har gjort liknande försök och dragit samma slutsats.
Ren byggbransch är ett nytt projekt som startats utifrån det arbete som vi gjort i branschen omkring svartarbetet. ID06 har kommit fram ur detta liksom den sk. omvända momsen och återinförendet av ROT-avdraget. Skatteverket, EKO-brott, Sveriges Byggindustrier och Byggnads deltog i en debatt. Dessutom fanns ett "sanningsvittne" i form av en lärare som bekände sins synder. Detta projekt är intressant och kommer att rulla på några år.
Ett särskiklt seminarium hölls om ID06 tillämpningen i praktiken. Anders Hinn från JM, tillika deltagare i vårt ambassadörsprojekt deltog. Han beskrev sin nytta med systemet men tyckte att det för lite konkurrens omkring själva systemet som blir dyrt att använda.

Mycket diskussioner om nästa steg hur man kan använda id-korten till maskinanvändning, registrering av behörigheter osv. Panelen tycker att detta går för långsamt.
Den alltid lika entusiasmerande ingenjören Fredrik Friblick deltog och hade två aktiviteter.

Dels om logistik och dels om Lean Production. Mycket uppskattat.

Vi avslutade med en debatt om hur vi kan förbättra arbetsmiljöarbetet. Henrik Björklund drog sitt om vad som saknas i statistiken och att den inte är rättvisande. Britt Borgström berättade om BIs arbete med frågan och tyckte att detta var allas ansvar. Då reagerade Sven-Erik Alheim kraftigt och hävdade att arbetsgivare ofta kör med den retoriken och påpekade att det faktiskt är Byggherren och arbetsgivare som är ansvarig.


Mångfaldstemat diskuterades i två seminarier där dels två av våra ambassadörer framträdde. Liana Georgiu och Charlott Malmborg.

Dessutom hade vi ett seminarium på samma tema där deltagarna fick aktivt delta och ta ställning i svåra mångfaldsfrågor.

Kort sagt ett omfattande program som Byggcheferna har genomfört på ett mycket bra sätt.