lördag 5 februari 2011

Engagerade och modiga byggchefer

Den här veckan har inletts med två parallella aktiviteter. Dels så har jag hållit styrelsemöte på Hässelby slott där Byggchefernas styrelse har tagit ett antal modiga beslut. Vi har nu äntligen bestämt oss för att göra en strategisk satsning på det som brukar kallas sociala medier. Vi hoppas kunna engagera unga i vår verksamhet och dessutom få fler att tänka efter hur vi kan förändra och förbättra branschen. Vi kommer att satsa en hel del - både pengar och andra resurser - för att lyckas med detta!

Det är kul att leda en verksamhet där man törs vara modig. Det kommer att krävas en hel del hårt arbete för att få detta paket i sjön, men med vilja och engagemang kommer vi att fixa det. Målet är att vi ska få igång en diskussion bland våra medlemmar om förändringsarbete, och att de sociala medierna ska bli ett verktyg för kunskapsöverföring och motivation i vardagen.
Samtidigt som styrelsemötet pågick arrangerade vi också ett uppstartsmöte av ett nytt "ambassadörsprogram" för byggchefer som vill engagera sig. Så många som ett femtontal var anmälda och dök upp på Hässelby Slott.
Vi inledde hela övningen med en trendspaning av Göran Adlén som sådde en del värdefulla frön om vad man ska tänka på när man drar igång olika aktiviteter i sociala medier. Tanken är bl.a. att ambassadörerna ska hålla föredrag på exempelvis högskolor och skriva i olika medier. Detta är jättespännande och vi ser fram emot livliga debatter på både hemsidor och i bloggar.

Det som är anmärkningsvärt, trots många fördomar om oss byggare, är att dessa människor också är intresserade av annat än att bygga och att de dessutom känner ett engagemang i att delta i vårt arbete.
En deltagare hade till och med en journalistutbildning i botten, en annan var först på väg att bli kantor innan han valde att satsa på byggbranschen.
I vår nya ambassadörsgrupp har vi även en jurist, anläggningsbyggare, husbyggare, konsulter, fastighetsförvaltare och de kommer från såväl stora som små företag.
En härlig blandning med andra ord som jag hoppas kommer att ge en hel del spänst i detta projekt. Nu har vi kastat loss och jag återkommer med mer information under resans gång.

En lite reflektion över Hässelby slott som är stället där Simon o Thomas härjar tillsammans med diverse kändisar för att designa rum. Jag hade inte förmånen att sova i ett såndant, men i själva "slottet" fanns ett rum som programledarna själva hade gått lös på. Smak är ju svårt, men min reflektion över den här skapelsen är att det var häftigt men kanske skulle passa bättre i en annan typ av av miljö.


Inga kommentarer: