onsdag 23 februari 2011

Årets byggchef

Idag har vi som sitter i juryn för ”Årets byggchef” avgjort vem av de nominerade som kommer att kamma hem titeln som Årets Byggchef 2011. Tyvärr kommer detta att förbli en hemlighet ända fram till prisutdelningen, så ha tålamod ett litet tag till.

En berättigad fråga som säkert många ställer sig är hur det är möjligt att bedöma en chef på en nivå mot en annan chef på en annan nivå. Och svaret på den frågan är nog att man aldrig kan uppnå någon exakt rättvisa. För andra året i rad konstaterar vi också att det finns många duktiga chefer i branschen. Många av kandidaterna får vitsord omkring sig för att de prioriterar ledarskap, lönsamhet, förnyelse osv. När jag läst nomineringarna så känner jag både lycka och trygghet inför framtiden. Det finns hopp för vår bransch.

Det finns många chefer som är fantastiska människor som nominerats av andra i deras närhet. Det finns exempel på kunder som lyfter fram kandidater, underställda medarbetare som nominerar och överställda chefer som lovprisar chefer under sig. Vi i juryn koncentrar främst våra bedömningar på hur kandidaterna uppfyller de kriterier vi har satt upp på den nivå de är verskamma, men också på det signalvärdet som vissa nominerade står för. Från vidareutbildade yrkesarbetare till universitetsutbildade VD:ar.

I vilket fall tycker jag att det är viktigt att vi lyfter fram dessa duktiga människor från en bransch som allt för ofta ifrågasätts. Vi tänker fortsätta med detta för att uppmuntra befintliga chefer, men även locka en ny generation byggchefer som vi är i stort behov av att attrahera till vår bransch. Att var chef inom byggsektorn är ett spännande och omväxlande jobb som borde locka fler.
Tänk till exempel på vilka spännande nätverk vi bygger hela tiden. Jag tror det är få jobb där man lär känna så mycket människor som ett exempel. Vi möter kommunfolk, konstruktörer, arkitekter, målare, mattläggare, rörmokare, elektriker och naturligtvis folket i vår närhet.
Vi lär oss vad våra beställare tillverkar eller säljer. Många byggchefer är nästan lika duktiga på beställarnas processer som beställarna själva är. Säg det jobb som slår detta.

lördag 5 februari 2011

Engagerade och modiga byggchefer

Den här veckan har inletts med två parallella aktiviteter. Dels så har jag hållit styrelsemöte på Hässelby slott där Byggchefernas styrelse har tagit ett antal modiga beslut. Vi har nu äntligen bestämt oss för att göra en strategisk satsning på det som brukar kallas sociala medier. Vi hoppas kunna engagera unga i vår verksamhet och dessutom få fler att tänka efter hur vi kan förändra och förbättra branschen. Vi kommer att satsa en hel del - både pengar och andra resurser - för att lyckas med detta!

Det är kul att leda en verksamhet där man törs vara modig. Det kommer att krävas en hel del hårt arbete för att få detta paket i sjön, men med vilja och engagemang kommer vi att fixa det. Målet är att vi ska få igång en diskussion bland våra medlemmar om förändringsarbete, och att de sociala medierna ska bli ett verktyg för kunskapsöverföring och motivation i vardagen.
Samtidigt som styrelsemötet pågick arrangerade vi också ett uppstartsmöte av ett nytt "ambassadörsprogram" för byggchefer som vill engagera sig. Så många som ett femtontal var anmälda och dök upp på Hässelby Slott.
Vi inledde hela övningen med en trendspaning av Göran Adlén som sådde en del värdefulla frön om vad man ska tänka på när man drar igång olika aktiviteter i sociala medier. Tanken är bl.a. att ambassadörerna ska hålla föredrag på exempelvis högskolor och skriva i olika medier. Detta är jättespännande och vi ser fram emot livliga debatter på både hemsidor och i bloggar.

Det som är anmärkningsvärt, trots många fördomar om oss byggare, är att dessa människor också är intresserade av annat än att bygga och att de dessutom känner ett engagemang i att delta i vårt arbete.
En deltagare hade till och med en journalistutbildning i botten, en annan var först på väg att bli kantor innan han valde att satsa på byggbranschen.
I vår nya ambassadörsgrupp har vi även en jurist, anläggningsbyggare, husbyggare, konsulter, fastighetsförvaltare och de kommer från såväl stora som små företag.
En härlig blandning med andra ord som jag hoppas kommer att ge en hel del spänst i detta projekt. Nu har vi kastat loss och jag återkommer med mer information under resans gång.

En lite reflektion över Hässelby slott som är stället där Simon o Thomas härjar tillsammans med diverse kändisar för att designa rum. Jag hade inte förmånen att sova i ett såndant, men i själva "slottet" fanns ett rum som programledarna själva hade gått lös på. Smak är ju svårt, men min reflektion över den här skapelsen är att det var häftigt men kanske skulle passa bättre i en annan typ av av miljö.