onsdag 15 december 2010

Nytt avtal om leverans av Byggvärlden


Vi har funderat en hel del kring hur vi på bästa sätt når ut med relevant information till alla våra medlemmar, i de olika mediekanaler som ni använder er av när ni vill ha information eller ta del av olika branschnyheter. Lagom till att året nu lackar mot sitt slut har vi kommit fram till en lösning som vi hoppas kommer att motsvara era behov och förväntningar.
Vi har i dagarna tecknat ett avtal med Sverige Bygger, inom Talentum-koncernen, som är Byggsveriges affärskälla och en unik samarbetspartner för oss. Tidningen Byggvärlden kommer att få ny kostym 2011. Tidningen kommer att produceras av Sverige Bygger AB, den kommer att se lite annorlunda ut och den kommer att komma ut med elva nummer per år, (det är något färre nummer än tidigare år). Vårt avtal med Sverige Bygger baseras på två hönstenar;
1. Vi kommer att få disponera en sida i Byggvärlden för medlemsinformation samt reportage som vänder sig direkt till våra medlemmar.
2. Vi kommer att få ta del av unik information om projekt, byggherrar, byggföretag, anbud och upphandlingar. Det kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att följda de regionala utvecklingarna och se skillnader mellan olika regioner samt att följa hur personerna i branschen rör på sig.
Snabbare information och bättre omvärldsbevakning är två viktiga faktorer som behövs för att vi alla ska kunna förändra och påverka branschen så att det blir en attraktiv framtidsbransch. Vi tror att vårt samarbete med Sverige Bygger kommer möta båda dessa behov. Det första numret av den nya tidningen kommer ut den 27 januari 2011.
Byggcheferna arbetar för en förändrad och förbättrad bransch. Kommunikation, kunskapsöverföring och attitydpåverkan blir allt viktigare. Det nya samarbetet med Sverige Bygger AB innebär att vi kan tillhandahålla ännu mer skräddarsydd information för att möta nya behov. Vi har även initierat en översyn av övriga mediekanaler och hoppas därmed att vi kan förse alla våra medlemmar med den information ni behöver i rätt tid och på rätt plats.

Inga kommentarer: