onsdag 1 december 2010

Byggcheferna håller workshop

Byggcheferna har hållit en workshop för att få fram idéer till vad vi ska komunicera och framförallt hur. Syftet var att få insyn i de så kallade sociala mediernas värld. Vi fick en trendrapport av Göran Adlén som en inledning. Detta var en intressant insikt inför dagens övning och slutsatsen man kan dra är att inte krångla till saker och ting utan göra det enkla och framförallt vara ärlig i det man gör.
Det brukar vara svårt att göra det enkela. Göran gav oss många värdefulla tips att tänka på.
Jerry Silver berättade sen hur de sociala medierna fungerar och hur andra använder dem i sin kommunikation.
Jens Hoffman från byggföretaget Dipart deltog också med sin smittande entusiasm. Han betonade bl.a. att det är viktigt att tänka på att alla medlemmar inte är stora datoranvändare.
Vi hade också bjudit in Schwarts Communikations som ansvarade för övningen och som kommer att sammanställa resultatet. Någar av våra egna var naturligtvis där för att ge synpunkter från den s.k verkligheten liksom Sverige bygger som också deltog. Det är ett företag som vi nu samarbetar med i framtagning av den "nya" Byggvärlden. Dom sitter på en enorm informationsdatabas om vad som händer i byggsverige.
Nu återstår ett gediget arbete för att senare lansera oss i något media och samtidigt dra nytta av vår hemsida och vår medlemstidning Byggvärlden.
Syftet med allt detta arbete är att få en kommunikation direkt med medlemmarna och att de ska kunna ha någon nytta av det. En spännande utmaning som kräver lite eftertanke innan man drar igång. Jag återkommer när vi bestämt oss.

Inga kommentarer: