onsdag 15 december 2010

Nytt avtal om leverans av Byggvärlden


Vi har funderat en hel del kring hur vi på bästa sätt når ut med relevant information till alla våra medlemmar, i de olika mediekanaler som ni använder er av när ni vill ha information eller ta del av olika branschnyheter. Lagom till att året nu lackar mot sitt slut har vi kommit fram till en lösning som vi hoppas kommer att motsvara era behov och förväntningar.
Vi har i dagarna tecknat ett avtal med Sverige Bygger, inom Talentum-koncernen, som är Byggsveriges affärskälla och en unik samarbetspartner för oss. Tidningen Byggvärlden kommer att få ny kostym 2011. Tidningen kommer att produceras av Sverige Bygger AB, den kommer att se lite annorlunda ut och den kommer att komma ut med elva nummer per år, (det är något färre nummer än tidigare år). Vårt avtal med Sverige Bygger baseras på två hönstenar;
1. Vi kommer att få disponera en sida i Byggvärlden för medlemsinformation samt reportage som vänder sig direkt till våra medlemmar.
2. Vi kommer att få ta del av unik information om projekt, byggherrar, byggföretag, anbud och upphandlingar. Det kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att följda de regionala utvecklingarna och se skillnader mellan olika regioner samt att följa hur personerna i branschen rör på sig.
Snabbare information och bättre omvärldsbevakning är två viktiga faktorer som behövs för att vi alla ska kunna förändra och påverka branschen så att det blir en attraktiv framtidsbransch. Vi tror att vårt samarbete med Sverige Bygger kommer möta båda dessa behov. Det första numret av den nya tidningen kommer ut den 27 januari 2011.
Byggcheferna arbetar för en förändrad och förbättrad bransch. Kommunikation, kunskapsöverföring och attitydpåverkan blir allt viktigare. Det nya samarbetet med Sverige Bygger AB innebär att vi kan tillhandahålla ännu mer skräddarsydd information för att möta nya behov. Vi har även initierat en översyn av övriga mediekanaler och hoppas därmed att vi kan förse alla våra medlemmar med den information ni behöver i rätt tid och på rätt plats.

fredag 10 december 2010

Julfest


Så har vi då haft den traditionsenliga julfesten med alla som som på olika vis fixar verksamheten i Byggcheferna. Det årliga julbordet med underhållning fick i år stå tillbaka för en trevligare umgängesform, nämligen matlagning. Gästerna fick laga sin egen mat. Detta var fantastiskt kul och gav många chanser till samtal som man normalt inte hinner med. Att det dessutom blev riktigt bra mat gjorde naturligtvis inget.

Byggcheferna tar nu julledigt för att senare komma tillbaka med lite nya grepp.

Vi tänker starta upp i olika sk. sociala medier för att försöka få igång en dialog med våra ibland lite tröga byggchefer.

Vi vet att de har mycket att stå i och inte prioriterar oss men vi ska kämpa på och hitta mer intressanta lösningar som kanske kan få fart "oss".

Tidningen Byggvärlden startar också om sin verksamhet i viss bemärkelse. Lite mer djuplodande artiklar blir det eftersom utgivningsfrekvensen går ner något. Detta ska bli spännande att följa.

Vi ska också göra om hemsidan kopplat till intåget i de sociala medierna i övrigt.
Vi startar också upp en ny grupp "Ambassadörer" som ska ut och föreläsa på skolor och i andra sammanhang. De första fyra är nu igång och har gjort flera besök.

Snart åker jag på semester efter en intensiv förvinter och kosan bär till Kina där vi har barn och barnbarn. Det är alltid lika spännande eftersom man inte känner igen sig från år till år. Byggandet gör att Beijing förändras ständigt och jag har tänkt ta lite tid att åka runt och skåda alla mästerverk.

Kom ihåg att ta det lungt och få tillräcklig vila. Det behöver byggarna med tanke på att det är högkonjunktur och att vi är för få i chefsleden. Det kommer att bli ett ansträngande år för många.

God Jul och Gott Nytt År

onsdag 1 december 2010

Byggcheferna håller workshop

Byggcheferna har hållit en workshop för att få fram idéer till vad vi ska komunicera och framförallt hur. Syftet var att få insyn i de så kallade sociala mediernas värld. Vi fick en trendrapport av Göran Adlén som en inledning. Detta var en intressant insikt inför dagens övning och slutsatsen man kan dra är att inte krångla till saker och ting utan göra det enkla och framförallt vara ärlig i det man gör.
Det brukar vara svårt att göra det enkela. Göran gav oss många värdefulla tips att tänka på.
Jerry Silver berättade sen hur de sociala medierna fungerar och hur andra använder dem i sin kommunikation.
Jens Hoffman från byggföretaget Dipart deltog också med sin smittande entusiasm. Han betonade bl.a. att det är viktigt att tänka på att alla medlemmar inte är stora datoranvändare.
Vi hade också bjudit in Schwarts Communikations som ansvarade för övningen och som kommer att sammanställa resultatet. Någar av våra egna var naturligtvis där för att ge synpunkter från den s.k verkligheten liksom Sverige bygger som också deltog. Det är ett företag som vi nu samarbetar med i framtagning av den "nya" Byggvärlden. Dom sitter på en enorm informationsdatabas om vad som händer i byggsverige.
Nu återstår ett gediget arbete för att senare lansera oss i något media och samtidigt dra nytta av vår hemsida och vår medlemstidning Byggvärlden.
Syftet med allt detta arbete är att få en kommunikation direkt med medlemmarna och att de ska kunna ha någon nytta av det. En spännande utmaning som kräver lite eftertanke innan man drar igång. Jag återkommer när vi bestämt oss.