tisdag 23 november 2010

Aktuellt i Byggcheferna

Sen nästan ett år tillbaka finns ett "Utvecklingsprojekt för Samhällsbyggarsektorn". som jobbar under visionen "Hållbart samhällsbyggande i världsklass. Detta projekt är initierat av Finandepartementet och det dom förväntar sig är en snabbare utveckling av sektorn än vad som skett hittills.

Byggcheferna är en av elva parter som ingår i detta. Vi har haft ett antal träffar och med lite stapplande steg börjar det röra sig framåt. Vi har nu delat upp oss i mindre grupper med olika uppdrag att arbeta med.
Jag själv ingår tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Byggnads i en grupp som ska titta på vad vi kan göra från arbetsmarknades parter för att urveckla branschen. Gruppen har sedemera fusionerats med en grupp som tittar på industrialiseringen då vi tycker att det hänger intimt samman med hur utvecklingen ser ut på arbetsplatserna.
Projektet finansieras tillsvidare av de parter som deltar men det måste fram mer pengar från regeringen för att det ska bli fart på detta.
Vår ordförande Sven Landelius har tyvärr bestämt sig för att lämna projektet och nu pågår jakten på någon ny person som vill axla manteln i detta viktiga projekt.

Branschens problem överdrivs ofta enligt min uppfattning. Vi har en förmåga att svartmåla och klä oss i säck och aska när vi pratar om branschen. Man ska inte förneka att vi har ett effektivitetsproblem och därmed ett prisproblem men mycket positivt händer för att vi ska bli effektivare. Jag har varit i branschen i över 35 år och aldrig sett en sån förändringsvilja som vi kan se nu. Det finns diverse systemfel som förändras och det hoppas jag kommer att rättas till nu.
Jag hoppas att detta arbete som nu inletts ska resultera i en snabbare utveckling mot en sektor i världsklass.
Jag ber att få återkomma allt eftersom arbetet flyter på.

Inga kommentarer: