fredag 9 juli 2010

Sammanfattning Almedalen 2010

Så har då Byggcheferna genomfört sitt Presseminarium för sjätte året i rad. I år var det första gången vi gjorde det själva. För oss är det en stor investering för att påverka och förbättra i branschen. I år hade vi en fantastisk debattpanel och moderator. Anders Danielsson vd Skanska Sverige, Carin Göthblad Länspolismästare i Stockholm, två politiker samt Hans Tilly och några från Byggcheferna.Göran Adlén var moderator och han gjorde inledningar till de tre debattpassen på ett mycket intressant och kul sätt. Ca 70 i publiken får ses som mer än godkänt i den mördande konkurrens som var i år med 1400 aktiviteter. Vi fick tre sidor i Svd s Näringslivbilaga vilket var fantastiskt. TT tog en del av deras artikel och då sprider det sig fort ute i landet. Vi har inte gjort nån sammanställning ännu men så här långt så är det 10-tals klipp på hemsidor och i tryckt media. Det roligaste var att Tv 4 gjorde ett reportage också. Båda morronnyheterna på tv rapporterade liksom radio. Fantastiskt med tanke på våra små resurser. Vi såg ju många som spänt bågen högt men inte får ut sina budskap alls.
Nu sitter jag i hemmet och vilar och funderar på om vi ska satsa ett år till med tanke på att vi fått bra press sex år i rad. Kan en sån framgång fortsätta måntro.
Sommaren ska jag ägna åt hem och familj och kanske fundera lite på hur vi ska göra för att förändra attityder bland byggarna
Nu hoppas jag på en lugn semester som jag också vill tillägna mina läsare.


http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1705631

söndag 4 juli 2010

Pressmeddelandet

Drygt var tredje kvinnlig byggchef har
känt sig kränkt på jobbet


Svensk byggnäring har lång väg kvar innan den kan kallas jämställd. Det visar en ny Novus-rapport som redovisas i Almedalen idag. Enligt rapporten upplever 67 procent av de kvinnliga byggcheferna att kvinnor inte ges samma möjlighet att bli chef i branschen. Det främsta skälet till att kvinnorna är i så stor minoritet idag tror de kvinnliga byggcheferna är den grabbiga jargong som råder på bygget och 38 procent av kvinnorna upplever att det finns en misstro hos manliga chefer gentemot kvinnliga ledare. Sex av tio kvinnor upplever dessutom att det ställs högre krav på dem än på deras manliga kollegor.

Samtidigt som byggbranschen har ett stort behov av att rekrytera ny arbetskraft, som en följd av stora pensionsavgångar och varsel under lågkonjunkturen, så vittnar den nya Novus-rapporten om att det finns hindrande attityder gentemot såväl kvinnor som unga akademiker i branschen. Dessutom visar rapporten att många av de byggchefer som varit verksamma inom branschen i 10-25 år, och därmed kan stå för stabilitet och erfarenhet, känner sig allt för pressade och överväger att byta jobb. 15 procent av byggcheferna i åldern 31-45 år uppger att de funderar på att byta jobb varje vecka för att få ett mindre krävande arbete. Och var tionde chef i den åldern anser att de har för hög arbetsbelastning varje dag.
- Det här är djupt alarmerande ur såväl ett branschperspektiv som ett rent humanistiskt perspektiv. Vi måste skapa förutsättningar för att folk ska må bra på sitt arbete, känna att alla möts med samma respekt och att det finns en bra balans mellan arbete och fritid. Lyckas vi inte med det riskerar vi att inte kunna attrahera bra människor till våra arbetsplatser och då kommer hela branschen att urholkas, konstaterar Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna inom Ledarna.

Normer som bromsar och hindrande attityder
Jämställdhetsfrågan har varit en uppmärksammad fråga inom byggbranschen de senaste åren, men trots det visar den aktuella rapporten att de kvinnor som arbetar i branschen möts av hindrande attityder, en grabbig jargong och en misstro mot dem som ledare. Varannan kvinnlig byggchef uppger att det finns hindrande attityder gentemot kvinnor i branschen, och de får medhåll av 36 procent av männen. 17 procent av kvinnorna har arbetat på en arbetsplats där en kollega har slutat på grund av kränkande behandling. Och 36 procent av kvinnorna har själva känt sig kränkta på grund av sitt kön på arbetsplatsen. Såväl männen som kvinnorna är överens om att det främsta skälet till att det är så få kvinnliga chefer i branschen är att det finns gamla traditioner och normer som är svåra att bryta. Bilden av hur männen och kvinnorna ser på kvinnornas situation skiljer sig också en hel del åt. Sex av tio kvinnliga chefer anser att det ställs högre krav på dem än på deras manliga chefskollegor, medan merparten av männen anser att det ställs samma krav på dem. Fyra av tio kvinnor anser att det finns en misstro bland männen mot kvinnliga ledare och var fjärde man anser att kompetenskraven i branschen är sådana att de kan utgöra ett hinder för kvinnorna. Och skepsisen mot kvinnor ökar med stigande ålder. Bland byggchefer i åldern 45-60 år svarar var tredje person att kompetenskraven utgör ett hinder för kvinnor.

Viktiga åtgärder för ökad mångfald
Under en debatt i Almedalen idag debatterar riksdagsledamöter, företrädare för byggbranschen samt länspolismästare Carin Götblad frågan om hur den mansdominerade byggbranschen kan bli mer jämställd. Den aktuella rapporten visar att dagens byggchefer listar följande åtgärder som viktigast för att uppnå ökad mångfald:
1. Att företrädare inom branschen blir bra förebilder.
2. Ökad kunskap hos medarbetarna
3. Tydligare etiska riktlinjer från företagsledningen
Den åtgärd de tror minst på är kvotering/positiv särbehandling – endast två procent förordar detta alternativ. 'http://www.byggcheferna.se/

Mingelkväll

Så var det dags för första minglet efter att alla har lyssnat på Fredrik Reinfelt. Sve Byggnäring bjöd in byggare och andra beslutsfattare till ett jättetrevligt mingel på en bakgård. God mat och vin och framförallt att träffa mycket gamla bekanta i branschen. Vi minglade på i våra t-shits för att locka till vårt seminarium. Det gick åt många inbjudningskort och många har lovat att komma imorgon. Vi hoppas också på ett reportage i Dagbladets Näringslivsbilaga eftersom många verkar ha blivit intervjuade bland byggfolket.

Här smörjer några av oss kråset inför morgondagens debatt

Almedalen

Nu har vi äntligen landat i värmen i Visby. Boendet är ett särskilt kapitel i år. Vi lyckades för första gången inte få några hotellrum utan var tvugna att leta upp lägenheter på stan. Två av dem var hyggliga och huset vi hade hyrt var sunkigt. Vi lämnade det under protest. Nu är boendet löst och jag bor i en etta i ett vanligt hyreskvarter strax utanför muren. Helt okej.
Jag har varit på Ledarnas seminarium om jämställdhet som egentligen handlade om kvotering till bolagsstyrelser. En tam debatt som inte ledde nånstans. Fredrik Federly rök ihop med Allianspartnern Hillevi Engström och det var ganska tydligt att dom inte är överens om frågan.
Federley tyckte att vi ska kvotera om 10% bögar i styrelserna när vi ändå håller på. Men dåblev det liv i luckan. Det handlar om kompetens heter det då och inte om sexuell läggning.
Moderaternas "löfte" om kvotering får nog ses mer som ett nytt hot. Bara skapa tryck fram till 2014 för att då överväga en lagstiftning. Dom som vill ha kvotering måste nog rösta på dom rödgröna om det ska bli nåt.
Debatten saknar en ingridiens nämligen vad syftet med en sådan lagstiftning är. Det verkar mer som det är en profilfråga för att sticka ut och inte en fråga om vad det ska leda till. Förmodligen kommer en lagstiftning att leda till att Meg Tivéus, Ulla Litzén och den gruppen kvinnor att få mer jobb
Jag tycker fortfarande att det är viktigare att påverka barn till att bli mer jämställda och att plåga företag och offentlig verksamhet att skärpa sig i samasättningen av chefsleden. Där är värderingsbärarna som kan få slut på det som är diskriminerande.
Nu bär det iväg på kvällsövning i olika sammanhang. Det kallas för mingel och det ryktas på stan att Janne Josefsson är i krokarna för att granska aktiviteterna.

torsdag 1 juli 2010

Almedalen närmar sig

Nu pågår förberedelserna för vårt engagemang i Almedalen för fullt.
Pressinbjudan har gått ut och alla debattdeltagare är bokade. Jag måste åka till Stockholm redan på lördag för att hinna med färjan tidig söndagsmorgon. Första dagen ska vi träffa en del av deltagarna för att dra upp de sista riktlinjerna för pressmötet. På söndagskvällen blir det byggmingel med Svensk Byggnäring. Då kan man dela ut inbjudningar till vår aktivitet.
På måndagsmorgonen blir det "early morning". Klockan 10 sätter aktiviteten igång, och det är alltid lika spännande att se hur många som kommer och lyssnar. En stor tidning är redan klar och vi jobbar hårt för att få dit fler. Carin Göthblad ska delta och hon borde dra en del intresse liksom Göran Adlén som blir både föreläsare och moderator. Anders Danielsson är VD för Skanska Sverige deltar också och han har en del tyngd i frågan om jämställdhet. Carin G lever ju i en liknande värld som byggarna gör med stor mansdominans. I debatten kommer även två riksdagsmän att delta liksom Hans Tilly från Byggnads, undertecknad och en ung byggkvinna vid namn Charlott Malmborg.
Eftersom Byggcheferna har varit framgångsrika under alla år vi deltagit i Almedalen så är förväntningarna stora. Vi är där för att synas och komma ut i media i syfte att påverka. Vi har lyckats att varje år komma med i olika "stora gammelmedier" som DN, SvD, TV4, Rapport och Aktuellt samt ett oräkneligt antal lokala tidningar. Detta förpliktigar.
Alla är hjärtligt välkomna.