fredag 28 maj 2010

Mer kvotering

Frågan om kvotering är ständigt aktuell. I förra veckan diskuterade vi i Ledarna frågan när vi hade kongress och nu i veckan blev jag intervjuad av en reporter på tidningen Byggvärlden i samma fråga. Det är otroligt glädjande att frågan om kvinnlig representation hamnar allt högre upp på agendan i olika sammanhang och jag hoppas att vi äntligen kommer att kunna se tydliga, positiva förändringar avseende en ökad mångfald i företagsstrukturer och bolagsstyrelser.

För oss inom Byggcheferna har jämställdhetsfrågan varit en av de viktigaste frågorna under hela 2000-talet. 2005 var vi till exempel i Almedalen med eget seminarium för första gången, med uppmaningen ”Manlig bransch söker damsällskap”. Vi har genomfört ett antal undersökningar för att få en bild av våra medlemmars attityder och värderingar kring kvinnor i branschen. Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod, envishet och målmedvetenhet. Vi har i veckan fått rykande färska data från Novus som håller på att sammanställa årets Byggchefsbarometer. Hela rapporten blir klar till vårt Almedalsseminarium om det moderna ledarskapet med fokus på jämställdhetsfrågan. De resultat jag redan har sett är i vissa delar hårresande och jag kan konstatera att det återstår mycket att göra inom jämställdhetsområdet. I år har vi även med en fråga där såväl männen som kvinnorna får ange vilka åtgärder de tror är viktigast för att uppnå ökad mångfald. Sju av tio svarar att den viktigaste åtgärden är att företrädare inom branschen är bra förebilder. Endast åtta procent tror att kvotering är lösningen på problemet. Jag kommer att återkomma till denna spännande barometer här på bloggen och hoppas också att många kommer till Almedalsveckan och är med på vår debatt den 5 juli på Kapitelhusgården i Visby då jag kommer att presentera hela Byggchefsbarometern.

Den som läser artikeln i Byggvärlden där jag just intervjuats om kvotering kan lätt få uppfattningen att det finns en schism mellan mig/Byggcheferna och Ledarna, vilket absolut
inte är fallet. Tvärtom har vi vid den senaste kongressen fått flera av våra medlemmar invalda i såväl förbundsstyrelsen som viktiga arbetsgrupper. Däribland flera kvinnor.
Däremot stämmer artikelns påstående om att Ledarna har bestämt sig för att stödja idén om könskvotering in i börsbolagsstyrelser enligt en norsk modell, och det stämmer att jag protesterade mot detta ställningstagande. Skälet till detta är dels för att merparten av våra medlemmat inte tror på kvotering och dels för att jag anser att ett sådant beslut är snudd på en allmänpolitisk fråga, och det har Ledarna tydligt markerat att organisationen inte ska jobba med.
Jag ser dessutom en uppenbar risk i att denna fråga kan bli en pekpinne till medlemmarna om vem de ska rösta på i höst .
Bland våra 14 kongressombud fanns det 5 kvinnor vilket är rekord för Byggcheferna.
Dessutom har vi av 10 styrelseledamöte och två revisorer 4 kvinnor. Detta går att ordna utan kvotering.

Jag har tittat på de stora börsbolagen inom byggsektorn och jämfört hur stor kvinnorepresentation de har i sina styrelser. JM är i mästarklass med 50% kvinnor, NCC har 33%, Skanska 22 % och Peab 14 % kvinnor. Det behövs inga stora förändringar för att vi ska nå det norska målet på 40%. Det tror jag att bolagen kommer att fixa , om inte annat för att slippa skämmas. Det är värre med fackets representation i bolagens styrelser.
Där lyser, med några få undantag, kvinnorna med sin frånvaro. Jag hittar tre kvinnor totalt i alla bolagen. Det är klart att det är svårt för Byggnads och Seko att skaka fram kandidater med tanke på deras medlemskår. Även på tjänstemannasidan är det få kvinnor i styrelserna och där borde vi kunna göra mer.

Inga kommentarer: