måndag 31 maj 2010

Citat om kvotering

I tidningen Entreprenör den här veckan finns det en notis omkring en undersökning som Sv Näringsliv gör. Den handlar bl.a. om kvotering till börsbolagsstyrelser.
Jag infogar artikeln som skrivits av Maria Ludvigsson som ett litet inlägg i debatten och medveten om att det är en partsinlaga.

ENLIGT EN UNDERÖKNING från
Svenskt Näringsliv är 63 procent av svenskarna mot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser,
vilket är en ökning med nio procentenheter sedan motsvarande
underökning i maj förra året. 21 procent av de tillfrågade är för kvotering.
Den viktigaste frågan förjämställdheten mellan män och kvinnor är i stället minskade
löneskillnader, enligt undersökningen. 93 procent av svenskarna anser att den är mycket
viktigt eller viktigt att minska löneskillnaderna. Näst vikigaste frågan är att ge
kvinnor i off entlig sektor ökade möjligheter att starta egna företag.
Det anser 65 procent av svenskarna.
– Vi ser att stödet för kvotering till bolagsstyrelser minskat i takt med att
frågan diskuterats allt mer. Idag, efter en mycket omfattande debatt,
är bara en av fem positiva, säger, Maria Ludvigsson ansvarig
för jämställdhetsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Inga kommentarer: