onsdag 28 april 2010

Arbetsmiljöfrågan

Jag hittade ett bra inlägg på Per-Ingemar Perssons blogg. Han jobbar som Vd på Veidekke Sverige och har bjudit in sin HMS-ansvarige som gästskribent. Hon skriver mycket tänkvärda ord som förtjänar att spridas utanför Veidekke.


”Ofta handlar det om att ha centimetrarna eller sekunderna på sin sida. Det är det som avgör om det ”bara” blir ett allvarligt tillbud eller en olycka med värsta tänkbara utgång.
Det är viktigt att uppmärksamma att dödsolyckor faktiskt också inträffar hos de stora och etablerade entreprenörena, där säkerhetstänket står högt på agendan. Vi som strävar efter att följa lagar, utbildar våra medarbetare på olika nivåer och har rutiner och dokumentation för alla upptänkliga arbetsmiljöfrågor. Det kommer ständigt nya och tuffa krav som ställs på oss som byggare och arbetsgivare. Lik förbaskat händer olyckorna.
För mig handlar det om att jobba med människan där den befinner sig, både mentalt och bokstavligt. Ska vi lyckas att ändra beteenden måste vi involvera alla på byggplatsen. Ett bra Arbetsmiljöarbete bedrivs inte från huvudkontoret. Jag i min roll som HMS-ansvarig *) skall vara ute i projekten, samtala, lyssna och vara ett stöd. Att du, Per-Ingemar, som en av företagets högsta ledare, är med och går skyddsronder och har det som första punkt på agendan på alla möten, visar med handling att HMS är viktigt. Detsamma förväntar du av dina ledare. I likhet med ekonomi skall också Arbetsmiljöfrågor redovisas på alla rapporter – det finns en efterfrågan och en förväntan om goda resultat.
Det är viktigt att vi inte ”gömmer undan” de allvarliga tillbuden. Även om ingen blir skadad är det jätteviktigt att ifrågasätta, hitta åtgärder och ta tag i negativa trender, innan det utvecklas till att bli olyckor. Det gäller hela byggbranschen, stor som liten, etablerad eller inte.
En mycket stor del av bemanningen på våra projekt består av underentreprenörer – som faktiskt är medarbetare på samma sätt som våra egna anställda. Vi har börjat hålla Arbetsmiljömöten där båda ledning och personal från produktionen deltar. Där granskar och diskuterar vi riskbedömningar, hur vi jobbar med HMS-frågor och inte minst vilka krav och förväntningar vi har på varandra. Det är viktig att vi som entreprenör har en ödmjuk inställning till att vilja lära av andra – ”Bäst sammen” som det heter på norska.
Vid val av samarbetspartners är det mycket viktigt att vi väljer att jobba med de som har ett bra arbetsmiljötänk och som aktivt bidrar till att vi har säkra arbetsplatser i Veidekke.Vi ska självklart utöva konsekvens mot de som inte uppträder på det sätt som vi har kommit överens om – det gäller medarbetare i stort. Vi får aldrig ”gå förbi”, slarva med arbetsberedningar, lagar och skyddsarbete. Det skall bara fungera!
Jag tror dock inte att ”polisverksamhet”, bestraffning eller massor med nya rutiner och dokument ger varaktiga beteendeförändringar. Att sprida entusiasm, berömma och lyfta fram de goda exempel, är ett annat sätt att jobba på.”
Elisabet LangbråtenHMS-ansvarig Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, tillika mottagare av Veidekkes HMS-pris 2009 i Sverige för sitt engagerade arbete inom Hälsa Arbetsmiljö och Säkerhet.
*) HMS – Hälsa arbetsMiljö och Säkerhet

torsdag 22 april 2010

Stoppa mobbning är allas ansvar

Efter att ha läst en artikel i Byggvärlden om ohälsa ställer jag mig då frågan hur mycket av sjukdomarna som framkallas av arbetsplatsen. Är det så att vi har en sjuk arbetsmiljö?
För någon vecka sedan startade vi upp ett ambassadörsprogram för Byggchefer. En viktig fråga för våra ambassadörer är mobbning på arbetsplatsen. Jag blir bestört, arg, ledsen och mycket mer när jag hör deras redogörelser från arbetslivet. De berättar om trakasserier och fysiska påhopp som jag inte trodde existerade på en modern arbetsmarknad. Är det så illa som dom säger så har vi tveklöst en sjuk arbetsmiljö. Jag skulle därför vilja uppmana andra medlemmar att ge sin bild av mobbning på arbetsplatsen. Skriv gärna till byggcheferna@ledarna.se och berätta om du har upplevt mobbning. Skriv också om vi får publicera din historia.
Jag läste i en artikel nyligen att två av tio någon gång har känt sig mobbade på jobbet. Och uppemot 300 personer tar årligen sitt liv till följd av mobbning. Många fler drabbas av svårläkta psykologiska besvär. Mobbning är inte ett problem för en enskild individ, eller en liten exklusiv grupp på arbetsplatsen, utan ett samhällsproblem där vi alla har ett ansvar. Den som inte reagerar och säger ifrån mot mobbning ger ett tyst accepterande!

måndag 12 april 2010

Vi öppnar ny hemsida (www.byggcheferna.se)

Nu äntligen är vår nya hemsida sjösatt. Det ska bli spännande att se om vi ökar besöksfrekvensen och ökar kommunikationen med våra medlemmar. En nyheten är att vi egenproducerar branschnyheter för att nå ut i fler medier

En annan nyhet är att vi gjort en s.k. kommunikationsplattform för att bli entydiga i våra budskap. Detta ligger även till grund för hemsidans uppbyggnad.

Tre avsnitt är vår inriktning. Vi jobbar med Trygghet, Ledarskap och Branchutveckling.Den nyhet som ligger ute nu både på hemsidan och i tidningen Byggvärlden är att vi fått vår första kvinnliga ordförande i vår största avdelning nämligen avdelning Öst. Cattis Lindén är en erfaren tjej som varit aktiv hos oss ganska länge.
Vi gratulerar Cattis och hoppas att hon kommer att fortsätta länge i sitt uppdrag.

En annan nyhet är vårt mystartade Ambassadörsprogram. Sju fantastiska medlemmar har frivilligt anmält sig till ett program där vi ska utveckla ambassadörer för Byggcheferna som kan åka ut till t.ex högskolor och presentera oss, och också prata om hur det är att vara chef. Detta är ett led i vår insats att locka unga till vår bransch. Programmet ska bli jättespännande att följa.

Byggcheferna håller också på med en ESF-finansierad förstudie som handlar om att påverka värderingar runt mångfaldsfrågorna i branschen. Projektet benäms "Mera mångfald bättre balans".Vi har haft ett antal workshops där chefer ställs inför ett antal svåra frågor där alla måste ta ställning.
Jättespännande metod som skakr om ens egna fördomar och det är nyttigt för alla. Man upptäcker att man är fast i ganska dåligt underbyggda fördomar och jag tror att många kommer att ändra uppfattning som en följd av projekt. Tanken är att projektet så småningom ska rikta sig till en större skara byggare i Stckholmsområdet. Intresserade företag som vill använda denna metod för att öka förståelsen för ökad mångfald i företaget kan vända sig till oss.