onsdag 31 mars 2010

Intressanta händelser

De sista veckorna har det hänt intressanta saker i branschen i stort och i Byggcheferna.

Vi har tillsammans med tidningen Byggvärlden korat Årets Byggchef och haft en högtidlig prisceremoni på Nordbygg mässan. Det var Konstantin Spinos från Veidekke som efter tuff konkurrens utsågs till Årets Byggchef och han är en mycket värdig vinnare. Utöver äran vann han även en utbildning i konsten att tala till folk. En viktig kunskap i chefskapet. Det var Byggcheferna som bekostade detta pris och vi gratulerar honom till det fina priset och önskar lycka till i framtiden.
En annan viktig händelse är uppstarten av Byggchefernas ambassadörsprogram. Vi vill utbilda ambassadörer som kan företräda oss på t.ex högskolor, där de ska kunna berätta dels om vår verksamhet och dels om jobbet som byggchef. Vi gör detta för att höja statusen på yrket och locka fler till produktionen. Sju entusiaster kom till uppstartsmötet i Stockholm och vi genomförde två mycket innehållsrika dagar. Det som fascinerade mig mest är vilka mångsysslare vi har i våra led. Vad sägs om intresseområden på sidan om bransch och jobb som arkeologi, thaiboxning, streetdance, motorcykelbyggnation och yoga. De är dessutom breda i sina kunskaper och mycket medvetna om vad branschen behöver förändra för att den ska kunna bli mer attraktiv. En viktig fråga som de vill jobba med inom ledarskapsområdet är bl. a mobbing på våra arbetsplatser. Ett problem som enligt våra ambassadörer är större än vad jag hade inbillat mig. Är det så illa som dom säger så finns det anledning att komma tillbaka till detta i andra sammanhang.

Vi fick också besök av Åsa Söderström-Jerring som höll en jätteintressant inspirationsföreläsning om branschens utveckling och om ledarskap.

Det tråkiga som har hänt i branschen är dödsolyckorna. Från att ha varit få eller inga dösdsfall efter bl.a. vår insats i Almedalen tillsammans med Byggnads, och all det fokus som riktats på frågan från många håll så inträffar det tre dödsfall på några dagar. Detta är naturligtvis oacceptabelt och mycket tråkigt. En kollega till en av de avlidna säger att våra jobb betraktas som machoyrken och inte skapar de rubriker som om t.ex. en polis eller en lärare avlider i jobbet. Han har rätt. Det är allvarligt att omvärlden inte tar detta på större allvar. Vi lever i en riskfylld miljö och det är nära till hands att den mänskliga faktorn påverkar våra ageranden. Därför är det viktigt med ständig information och utbildning till alla som rör sig på arbetsplatserna. Vi får aldrig slappna av. Risken är i dessa prispressade tider att tempot blir högre och därmed också slarvet med insatser.
Ett annat fenomen som jag trodde har blivit bättre är porrbilderna ute på byggena
I en undersökning där 644 anställda i byggbranschen svarat framkom att 84 procent stött på porr på arbetsplatsen. Mest handlar det om kalendrar, men även i form av skärmsläckare och mejl. Det är självklart ett ledningsansvar att stävja detta. Det är inte acceptabelt och många företag har även gjort detta mycket klart i sina policys. Mer ryggrad i arbetsledningen krävs för att få bort detta otyg från arbetsplatserna. Det värsta enligt undersökningen är att de yngre har större acceptans för detta än de äldre. Kan det bero på att de inte har egna döttrar kanske?

måndag 15 mars 2010

Hemmafixare

Jag såg att hemmafixarna hade bättre statistik än proffsen när det gäller skadeanmälningar till försäkringsbolagen. (Folksam)
Det finns inget försvar för byggfel, men jag är lite skeptisk till statistiken. Skulle tro att många hemmafixare inte anmäler sina egna fel utan åtgärdar dom i det tysta. Det skulle jag göra.

fredag 12 mars 2010

Sponsring


Byggcheferna kommer att sponsra priset till den som blir utsedd till Årets byggchef den 25 mars i samband med Nordbygg-mässan.

Priset består av en 5-dagars individuell handledning i en liten grupp av chefer under rubriken "Det personliga uttrycket". Leverantör och delsponsor är Ledarstudion som har en diger erfarenhet av ämnet. Ledarstudion leds av VD Lena Ahlström som tillsammans med skådespelare, röstcoacher osv. genomför utbildningen.
Allt med utgångspunkten att chefen alltid står på en scen och alltid är betraktad.
Byggcheferna har turnerat med Ledarstudion i ett antal populära seminarier för nåt år sedan så vi kan gå i god för att detta är en mycket proffesionell utbildning. Jag skulle själv kunna tänka mig att göra den. Konsten att stå framför andra är alltid en utmaning och i sig en konst som är jättespännande att förkovra sig i.
Jag vill gratulera den som vinner priset och får denna möjlighet.

måndag 8 mars 2010

Internationella kvinnodagen

Igår var det internationella kvinnodagen och medierna var fullbelamrade med en uppsjö av artiklar om jämställdhet, olika teorier om varför vårt samhälle är ojämställt och kreativa lösningar som ska hjälpa oss att komma åt problemet och uppnå ökad jämställdhet.

En självkritisk granskning av vår bransch visar på en rad brister och en väldigt mansdominerad arbetsstyrka. Endast en procent av bygg- och anläggningsarbetarna är kvinnor, tre procent av de högre cheferna är kvinnor och sju procent av ingenjörerna och teknikerna. Vad krävs det för att vi ska få upp representationen av kvinnor i mer anständiga siffror? Problemet har varit känt länge, men kunskapen om problemet måste ersättas av kreativa åtgärder som skapar förändring.

Jag är den första att hålla med om att utvecklingen går för långsamt, men jag tror inte att den skulle gå så mycket fortare med kvotering vilket ju är ett av de mest frekventa förslagen i jämställdhetsdebatten. Sverige är ju som bekant indelat i två läger, de som vill ha en lagstiftning för kvotering in i bolagsstyrelser och de som inte tycker det är rätt metod. Mina åsikter om kvotering grundar sig främst på mina personliga erfarenheter. Jag sitter i några olika typer av styrelser och kan konstatera att de kvinnor som finns där inte är starkare pådrivare av jämställdhetsfrågorna än vad männen är. Kvotering kan nog fungera som skrämselpropaganda i vissa fall, men inte som en regel. Däremot anser jag att valberedningarna måste vidga blicken när de söker kandidater. Det är viktigt att vi granskar vad valberedningarna gör och hur mycket kvinnor som verkligen kommer in.
För att få en mer jämställd och mångfaldsrik bransch måste vi öka rekryteringen av dem som är i minoritet. Men för att de ska trivas och utvecklas i branschen är det viktigt att de känner sig välkomna och respekterade på lika villkor.

Vi i Byggcheferna kämpar hårt för att påverka attityder och värderingar i branschen. Och jag vet att många företag har frågan uppe på sina agendor och driver frågan hårt. Just nu driver Byggcheferna ett stort, företagsövergripande projekt med rubriken ”Mer mångfald, bättre balans”. Projektet drivs med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) och Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening är med som partners. Det första steget i detta projekt är att genomföra ett antal workshops i Stockholm under våren där chefer i branschen ska diskutera inställningen till mångfald. Ett spännande upplägg som jag rekommenderar alla att delta i. Frågan är så klart om detta hjälper? Jag tror det! Vi måste föra upp jämställdhetsfrågan på alla agendor hela tiden.

Förändringsarbete är i stor utsträckning konjunkturbetingat. När det blir sämre tider så åker mycket utvecklingsarbete tillbaka till traditionella synsätt. Det gäller inte bara jämställdhetsarbetet utan även andra områden. Och eftersom vi nu slickar såren efter en lågkonjunktur kan vi också misstänka att en del av allt vårt attitydarbete de senaste åren har halkat tillbaka lite i gamla hjulspår.
Därför måste vi nu öka takten och satsa extra hårt på att få fart på jämställdhetsarbetet! Byggcheferna vill ha fler kvinnor på våra arbetsplatser. Vi har så mycket att vinna på att öka mångfalden att vi inte har råd att ducka för de utmaningar vi kommer att ställas inför under resans gång. Vi vet att bättre mångfald gynnar företagens och verksamhetens utveckling. Vi kommer att ha brist på chefer inom kort och då kan vi inte stänga dörren till halva befolkningen. Vi måste skapa rättvisa möjligheter för alla att söka de jobb de vill ha. Vi behöver snabbare förändringsarbete om vi inte ska bli omsprungna.

http://byggcheferna.se/index.php/pa-gang/artikel/inbjudan-mera-mangfald-baettre-balans-kostnadsfria-workshops/22634/puff/22634