onsdag 15 december 2010

Nytt avtal om leverans av Byggvärlden


Vi har funderat en hel del kring hur vi på bästa sätt når ut med relevant information till alla våra medlemmar, i de olika mediekanaler som ni använder er av när ni vill ha information eller ta del av olika branschnyheter. Lagom till att året nu lackar mot sitt slut har vi kommit fram till en lösning som vi hoppas kommer att motsvara era behov och förväntningar.
Vi har i dagarna tecknat ett avtal med Sverige Bygger, inom Talentum-koncernen, som är Byggsveriges affärskälla och en unik samarbetspartner för oss. Tidningen Byggvärlden kommer att få ny kostym 2011. Tidningen kommer att produceras av Sverige Bygger AB, den kommer att se lite annorlunda ut och den kommer att komma ut med elva nummer per år, (det är något färre nummer än tidigare år). Vårt avtal med Sverige Bygger baseras på två hönstenar;
1. Vi kommer att få disponera en sida i Byggvärlden för medlemsinformation samt reportage som vänder sig direkt till våra medlemmar.
2. Vi kommer att få ta del av unik information om projekt, byggherrar, byggföretag, anbud och upphandlingar. Det kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att följda de regionala utvecklingarna och se skillnader mellan olika regioner samt att följa hur personerna i branschen rör på sig.
Snabbare information och bättre omvärldsbevakning är två viktiga faktorer som behövs för att vi alla ska kunna förändra och påverka branschen så att det blir en attraktiv framtidsbransch. Vi tror att vårt samarbete med Sverige Bygger kommer möta båda dessa behov. Det första numret av den nya tidningen kommer ut den 27 januari 2011.
Byggcheferna arbetar för en förändrad och förbättrad bransch. Kommunikation, kunskapsöverföring och attitydpåverkan blir allt viktigare. Det nya samarbetet med Sverige Bygger AB innebär att vi kan tillhandahålla ännu mer skräddarsydd information för att möta nya behov. Vi har även initierat en översyn av övriga mediekanaler och hoppas därmed att vi kan förse alla våra medlemmar med den information ni behöver i rätt tid och på rätt plats.

fredag 10 december 2010

Julfest


Så har vi då haft den traditionsenliga julfesten med alla som som på olika vis fixar verksamheten i Byggcheferna. Det årliga julbordet med underhållning fick i år stå tillbaka för en trevligare umgängesform, nämligen matlagning. Gästerna fick laga sin egen mat. Detta var fantastiskt kul och gav många chanser till samtal som man normalt inte hinner med. Att det dessutom blev riktigt bra mat gjorde naturligtvis inget.

Byggcheferna tar nu julledigt för att senare komma tillbaka med lite nya grepp.

Vi tänker starta upp i olika sk. sociala medier för att försöka få igång en dialog med våra ibland lite tröga byggchefer.

Vi vet att de har mycket att stå i och inte prioriterar oss men vi ska kämpa på och hitta mer intressanta lösningar som kanske kan få fart "oss".

Tidningen Byggvärlden startar också om sin verksamhet i viss bemärkelse. Lite mer djuplodande artiklar blir det eftersom utgivningsfrekvensen går ner något. Detta ska bli spännande att följa.

Vi ska också göra om hemsidan kopplat till intåget i de sociala medierna i övrigt.
Vi startar också upp en ny grupp "Ambassadörer" som ska ut och föreläsa på skolor och i andra sammanhang. De första fyra är nu igång och har gjort flera besök.

Snart åker jag på semester efter en intensiv förvinter och kosan bär till Kina där vi har barn och barnbarn. Det är alltid lika spännande eftersom man inte känner igen sig från år till år. Byggandet gör att Beijing förändras ständigt och jag har tänkt ta lite tid att åka runt och skåda alla mästerverk.

Kom ihåg att ta det lungt och få tillräcklig vila. Det behöver byggarna med tanke på att det är högkonjunktur och att vi är för få i chefsleden. Det kommer att bli ett ansträngande år för många.

God Jul och Gott Nytt År

onsdag 1 december 2010

Byggcheferna håller workshop

Byggcheferna har hållit en workshop för att få fram idéer till vad vi ska komunicera och framförallt hur. Syftet var att få insyn i de så kallade sociala mediernas värld. Vi fick en trendrapport av Göran Adlén som en inledning. Detta var en intressant insikt inför dagens övning och slutsatsen man kan dra är att inte krångla till saker och ting utan göra det enkla och framförallt vara ärlig i det man gör.
Det brukar vara svårt att göra det enkela. Göran gav oss många värdefulla tips att tänka på.
Jerry Silver berättade sen hur de sociala medierna fungerar och hur andra använder dem i sin kommunikation.
Jens Hoffman från byggföretaget Dipart deltog också med sin smittande entusiasm. Han betonade bl.a. att det är viktigt att tänka på att alla medlemmar inte är stora datoranvändare.
Vi hade också bjudit in Schwarts Communikations som ansvarade för övningen och som kommer att sammanställa resultatet. Någar av våra egna var naturligtvis där för att ge synpunkter från den s.k verkligheten liksom Sverige bygger som också deltog. Det är ett företag som vi nu samarbetar med i framtagning av den "nya" Byggvärlden. Dom sitter på en enorm informationsdatabas om vad som händer i byggsverige.
Nu återstår ett gediget arbete för att senare lansera oss i något media och samtidigt dra nytta av vår hemsida och vår medlemstidning Byggvärlden.
Syftet med allt detta arbete är att få en kommunikation direkt med medlemmarna och att de ska kunna ha någon nytta av det. En spännande utmaning som kräver lite eftertanke innan man drar igång. Jag återkommer när vi bestämt oss.

tisdag 23 november 2010

Aktuellt i Byggcheferna

Sen nästan ett år tillbaka finns ett "Utvecklingsprojekt för Samhällsbyggarsektorn". som jobbar under visionen "Hållbart samhällsbyggande i världsklass. Detta projekt är initierat av Finandepartementet och det dom förväntar sig är en snabbare utveckling av sektorn än vad som skett hittills.

Byggcheferna är en av elva parter som ingår i detta. Vi har haft ett antal träffar och med lite stapplande steg börjar det röra sig framåt. Vi har nu delat upp oss i mindre grupper med olika uppdrag att arbeta med.
Jag själv ingår tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Byggnads i en grupp som ska titta på vad vi kan göra från arbetsmarknades parter för att urveckla branschen. Gruppen har sedemera fusionerats med en grupp som tittar på industrialiseringen då vi tycker att det hänger intimt samman med hur utvecklingen ser ut på arbetsplatserna.
Projektet finansieras tillsvidare av de parter som deltar men det måste fram mer pengar från regeringen för att det ska bli fart på detta.
Vår ordförande Sven Landelius har tyvärr bestämt sig för att lämna projektet och nu pågår jakten på någon ny person som vill axla manteln i detta viktiga projekt.

Branschens problem överdrivs ofta enligt min uppfattning. Vi har en förmåga att svartmåla och klä oss i säck och aska när vi pratar om branschen. Man ska inte förneka att vi har ett effektivitetsproblem och därmed ett prisproblem men mycket positivt händer för att vi ska bli effektivare. Jag har varit i branschen i över 35 år och aldrig sett en sån förändringsvilja som vi kan se nu. Det finns diverse systemfel som förändras och det hoppas jag kommer att rättas till nu.
Jag hoppas att detta arbete som nu inletts ska resultera i en snabbare utveckling mot en sektor i världsklass.
Jag ber att få återkomma allt eftersom arbetet flyter på.

fredag 9 juli 2010

Sammanfattning Almedalen 2010

Så har då Byggcheferna genomfört sitt Presseminarium för sjätte året i rad. I år var det första gången vi gjorde det själva. För oss är det en stor investering för att påverka och förbättra i branschen. I år hade vi en fantastisk debattpanel och moderator. Anders Danielsson vd Skanska Sverige, Carin Göthblad Länspolismästare i Stockholm, två politiker samt Hans Tilly och några från Byggcheferna.Göran Adlén var moderator och han gjorde inledningar till de tre debattpassen på ett mycket intressant och kul sätt. Ca 70 i publiken får ses som mer än godkänt i den mördande konkurrens som var i år med 1400 aktiviteter. Vi fick tre sidor i Svd s Näringslivbilaga vilket var fantastiskt. TT tog en del av deras artikel och då sprider det sig fort ute i landet. Vi har inte gjort nån sammanställning ännu men så här långt så är det 10-tals klipp på hemsidor och i tryckt media. Det roligaste var att Tv 4 gjorde ett reportage också. Båda morronnyheterna på tv rapporterade liksom radio. Fantastiskt med tanke på våra små resurser. Vi såg ju många som spänt bågen högt men inte får ut sina budskap alls.
Nu sitter jag i hemmet och vilar och funderar på om vi ska satsa ett år till med tanke på att vi fått bra press sex år i rad. Kan en sån framgång fortsätta måntro.
Sommaren ska jag ägna åt hem och familj och kanske fundera lite på hur vi ska göra för att förändra attityder bland byggarna
Nu hoppas jag på en lugn semester som jag också vill tillägna mina läsare.


http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1705631

söndag 4 juli 2010

Pressmeddelandet

Drygt var tredje kvinnlig byggchef har
känt sig kränkt på jobbet


Svensk byggnäring har lång väg kvar innan den kan kallas jämställd. Det visar en ny Novus-rapport som redovisas i Almedalen idag. Enligt rapporten upplever 67 procent av de kvinnliga byggcheferna att kvinnor inte ges samma möjlighet att bli chef i branschen. Det främsta skälet till att kvinnorna är i så stor minoritet idag tror de kvinnliga byggcheferna är den grabbiga jargong som råder på bygget och 38 procent av kvinnorna upplever att det finns en misstro hos manliga chefer gentemot kvinnliga ledare. Sex av tio kvinnor upplever dessutom att det ställs högre krav på dem än på deras manliga kollegor.

Samtidigt som byggbranschen har ett stort behov av att rekrytera ny arbetskraft, som en följd av stora pensionsavgångar och varsel under lågkonjunkturen, så vittnar den nya Novus-rapporten om att det finns hindrande attityder gentemot såväl kvinnor som unga akademiker i branschen. Dessutom visar rapporten att många av de byggchefer som varit verksamma inom branschen i 10-25 år, och därmed kan stå för stabilitet och erfarenhet, känner sig allt för pressade och överväger att byta jobb. 15 procent av byggcheferna i åldern 31-45 år uppger att de funderar på att byta jobb varje vecka för att få ett mindre krävande arbete. Och var tionde chef i den åldern anser att de har för hög arbetsbelastning varje dag.
- Det här är djupt alarmerande ur såväl ett branschperspektiv som ett rent humanistiskt perspektiv. Vi måste skapa förutsättningar för att folk ska må bra på sitt arbete, känna att alla möts med samma respekt och att det finns en bra balans mellan arbete och fritid. Lyckas vi inte med det riskerar vi att inte kunna attrahera bra människor till våra arbetsplatser och då kommer hela branschen att urholkas, konstaterar Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna inom Ledarna.

Normer som bromsar och hindrande attityder
Jämställdhetsfrågan har varit en uppmärksammad fråga inom byggbranschen de senaste åren, men trots det visar den aktuella rapporten att de kvinnor som arbetar i branschen möts av hindrande attityder, en grabbig jargong och en misstro mot dem som ledare. Varannan kvinnlig byggchef uppger att det finns hindrande attityder gentemot kvinnor i branschen, och de får medhåll av 36 procent av männen. 17 procent av kvinnorna har arbetat på en arbetsplats där en kollega har slutat på grund av kränkande behandling. Och 36 procent av kvinnorna har själva känt sig kränkta på grund av sitt kön på arbetsplatsen. Såväl männen som kvinnorna är överens om att det främsta skälet till att det är så få kvinnliga chefer i branschen är att det finns gamla traditioner och normer som är svåra att bryta. Bilden av hur männen och kvinnorna ser på kvinnornas situation skiljer sig också en hel del åt. Sex av tio kvinnliga chefer anser att det ställs högre krav på dem än på deras manliga chefskollegor, medan merparten av männen anser att det ställs samma krav på dem. Fyra av tio kvinnor anser att det finns en misstro bland männen mot kvinnliga ledare och var fjärde man anser att kompetenskraven i branschen är sådana att de kan utgöra ett hinder för kvinnorna. Och skepsisen mot kvinnor ökar med stigande ålder. Bland byggchefer i åldern 45-60 år svarar var tredje person att kompetenskraven utgör ett hinder för kvinnor.

Viktiga åtgärder för ökad mångfald
Under en debatt i Almedalen idag debatterar riksdagsledamöter, företrädare för byggbranschen samt länspolismästare Carin Götblad frågan om hur den mansdominerade byggbranschen kan bli mer jämställd. Den aktuella rapporten visar att dagens byggchefer listar följande åtgärder som viktigast för att uppnå ökad mångfald:
1. Att företrädare inom branschen blir bra förebilder.
2. Ökad kunskap hos medarbetarna
3. Tydligare etiska riktlinjer från företagsledningen
Den åtgärd de tror minst på är kvotering/positiv särbehandling – endast två procent förordar detta alternativ. 'http://www.byggcheferna.se/

Mingelkväll

Så var det dags för första minglet efter att alla har lyssnat på Fredrik Reinfelt. Sve Byggnäring bjöd in byggare och andra beslutsfattare till ett jättetrevligt mingel på en bakgård. God mat och vin och framförallt att träffa mycket gamla bekanta i branschen. Vi minglade på i våra t-shits för att locka till vårt seminarium. Det gick åt många inbjudningskort och många har lovat att komma imorgon. Vi hoppas också på ett reportage i Dagbladets Näringslivsbilaga eftersom många verkar ha blivit intervjuade bland byggfolket.

Här smörjer några av oss kråset inför morgondagens debatt

Almedalen

Nu har vi äntligen landat i värmen i Visby. Boendet är ett särskilt kapitel i år. Vi lyckades för första gången inte få några hotellrum utan var tvugna att leta upp lägenheter på stan. Två av dem var hyggliga och huset vi hade hyrt var sunkigt. Vi lämnade det under protest. Nu är boendet löst och jag bor i en etta i ett vanligt hyreskvarter strax utanför muren. Helt okej.
Jag har varit på Ledarnas seminarium om jämställdhet som egentligen handlade om kvotering till bolagsstyrelser. En tam debatt som inte ledde nånstans. Fredrik Federly rök ihop med Allianspartnern Hillevi Engström och det var ganska tydligt att dom inte är överens om frågan.
Federley tyckte att vi ska kvotera om 10% bögar i styrelserna när vi ändå håller på. Men dåblev det liv i luckan. Det handlar om kompetens heter det då och inte om sexuell läggning.
Moderaternas "löfte" om kvotering får nog ses mer som ett nytt hot. Bara skapa tryck fram till 2014 för att då överväga en lagstiftning. Dom som vill ha kvotering måste nog rösta på dom rödgröna om det ska bli nåt.
Debatten saknar en ingridiens nämligen vad syftet med en sådan lagstiftning är. Det verkar mer som det är en profilfråga för att sticka ut och inte en fråga om vad det ska leda till. Förmodligen kommer en lagstiftning att leda till att Meg Tivéus, Ulla Litzén och den gruppen kvinnor att få mer jobb
Jag tycker fortfarande att det är viktigare att påverka barn till att bli mer jämställda och att plåga företag och offentlig verksamhet att skärpa sig i samasättningen av chefsleden. Där är värderingsbärarna som kan få slut på det som är diskriminerande.
Nu bär det iväg på kvällsövning i olika sammanhang. Det kallas för mingel och det ryktas på stan att Janne Josefsson är i krokarna för att granska aktiviteterna.

torsdag 1 juli 2010

Almedalen närmar sig

Nu pågår förberedelserna för vårt engagemang i Almedalen för fullt.
Pressinbjudan har gått ut och alla debattdeltagare är bokade. Jag måste åka till Stockholm redan på lördag för att hinna med färjan tidig söndagsmorgon. Första dagen ska vi träffa en del av deltagarna för att dra upp de sista riktlinjerna för pressmötet. På söndagskvällen blir det byggmingel med Svensk Byggnäring. Då kan man dela ut inbjudningar till vår aktivitet.
På måndagsmorgonen blir det "early morning". Klockan 10 sätter aktiviteten igång, och det är alltid lika spännande att se hur många som kommer och lyssnar. En stor tidning är redan klar och vi jobbar hårt för att få dit fler. Carin Göthblad ska delta och hon borde dra en del intresse liksom Göran Adlén som blir både föreläsare och moderator. Anders Danielsson är VD för Skanska Sverige deltar också och han har en del tyngd i frågan om jämställdhet. Carin G lever ju i en liknande värld som byggarna gör med stor mansdominans. I debatten kommer även två riksdagsmän att delta liksom Hans Tilly från Byggnads, undertecknad och en ung byggkvinna vid namn Charlott Malmborg.
Eftersom Byggcheferna har varit framgångsrika under alla år vi deltagit i Almedalen så är förväntningarna stora. Vi är där för att synas och komma ut i media i syfte att påverka. Vi har lyckats att varje år komma med i olika "stora gammelmedier" som DN, SvD, TV4, Rapport och Aktuellt samt ett oräkneligt antal lokala tidningar. Detta förpliktigar.
Alla är hjärtligt välkomna.

lördag 12 juni 2010

Vitare bransch

Det är fantastiskt roligt att se att så många företag har anslutit sig till ID06 och att det fungerar så bra. Det visar att vi är många som vill bekämpa dålig etik och moral, illojal konkurrens och otrygga arbetsplatser. Det visar också att det går att åstadkomma stora förändringar genom samverkan.
Nu har 7000 företag anslutit sig till projektet och närmare 150 000 kort är i drift. Vårt mål ligger på det dubbla, 300 000 kort har vi satt som mål för projektet, och jag känner mig övertygad om att vi kommer att uppnå det. Och då blir det riktigt svårt för de personer som vill ägna sig åt att svartarbete inom byggsektorn.
Det finns uträkningar som visar att vi förlorar omkring 66 miljarder varje år i uteblivna skatter på grund av svartarbetet. Det är otroligt mycket pengar som hade kunnat göra väldigt stor skillnad i det svenska samhället om de hade använts på rätt sätt istället för att stödja illegala personers verksamhet. Svartarbete leder även till en illojal konkurrens där seriösa arbetsgivare inte har en rättvis chans att konkurrera mot företag som kan lägga låga anbud för att de betalar ut svarta löner.
Det finns även en annan aspekt på svartarbetet och det är att det innebär mycket större risker för dem som utför svartarbete. De har inte samma arbetsrättsliga skydd, det finns inte samma krav på skyddsutrustning på deras arbetsplatser, deras arbetstider är inte reglerade och om det inträffar en olycka finns det kanske inte ens någon arbetsgivare som tar ansvar för det och ser till att den skadade får vård. Den som jobbar svart är oförsäkrad och har inte rätt till sjukpenning. Svarta pengar i lönekuvertet är dessutom inte pensionsgrundande, och den framtida pensionen blir väldigt knaper för den som låter sig luras till svart löneutbetalning.
Säkerhetsaspekterna är ytterligare ett skäl till att vi gillar ID06-projektet . De närvarolistor som skapas är mycket värdefulla om det skulle inträffa en olycka på arbetsplatsen. Tack vare listorna kan vi snabbt ta reda på vilka som varit på plats och vi kan hitta kontaktuppgifter till deras anhöriga.
Inom Byggcheferna arbetar vi sedan många år tillbaka mycket aktivt för att bättre arbetsmiljö och ökad etik i branschen. Därför är svartarbete en fullkomligt oacceptabel handling och ID06 är ett av de viktigaste initiativen som tagits för att skapa en bättre bransch för såväl chefer som anställda.

måndag 31 maj 2010

Citat om kvotering

I tidningen Entreprenör den här veckan finns det en notis omkring en undersökning som Sv Näringsliv gör. Den handlar bl.a. om kvotering till börsbolagsstyrelser.
Jag infogar artikeln som skrivits av Maria Ludvigsson som ett litet inlägg i debatten och medveten om att det är en partsinlaga.

ENLIGT EN UNDERÖKNING från
Svenskt Näringsliv är 63 procent av svenskarna mot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser,
vilket är en ökning med nio procentenheter sedan motsvarande
underökning i maj förra året. 21 procent av de tillfrågade är för kvotering.
Den viktigaste frågan förjämställdheten mellan män och kvinnor är i stället minskade
löneskillnader, enligt undersökningen. 93 procent av svenskarna anser att den är mycket
viktigt eller viktigt att minska löneskillnaderna. Näst vikigaste frågan är att ge
kvinnor i off entlig sektor ökade möjligheter att starta egna företag.
Det anser 65 procent av svenskarna.
– Vi ser att stödet för kvotering till bolagsstyrelser minskat i takt med att
frågan diskuterats allt mer. Idag, efter en mycket omfattande debatt,
är bara en av fem positiva, säger, Maria Ludvigsson ansvarig
för jämställdhetsfrågor på Svenskt Näringsliv.

fredag 28 maj 2010

Mer kvotering

Frågan om kvotering är ständigt aktuell. I förra veckan diskuterade vi i Ledarna frågan när vi hade kongress och nu i veckan blev jag intervjuad av en reporter på tidningen Byggvärlden i samma fråga. Det är otroligt glädjande att frågan om kvinnlig representation hamnar allt högre upp på agendan i olika sammanhang och jag hoppas att vi äntligen kommer att kunna se tydliga, positiva förändringar avseende en ökad mångfald i företagsstrukturer och bolagsstyrelser.

För oss inom Byggcheferna har jämställdhetsfrågan varit en av de viktigaste frågorna under hela 2000-talet. 2005 var vi till exempel i Almedalen med eget seminarium för första gången, med uppmaningen ”Manlig bransch söker damsällskap”. Vi har genomfört ett antal undersökningar för att få en bild av våra medlemmars attityder och värderingar kring kvinnor i branschen. Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod, envishet och målmedvetenhet. Vi har i veckan fått rykande färska data från Novus som håller på att sammanställa årets Byggchefsbarometer. Hela rapporten blir klar till vårt Almedalsseminarium om det moderna ledarskapet med fokus på jämställdhetsfrågan. De resultat jag redan har sett är i vissa delar hårresande och jag kan konstatera att det återstår mycket att göra inom jämställdhetsområdet. I år har vi även med en fråga där såväl männen som kvinnorna får ange vilka åtgärder de tror är viktigast för att uppnå ökad mångfald. Sju av tio svarar att den viktigaste åtgärden är att företrädare inom branschen är bra förebilder. Endast åtta procent tror att kvotering är lösningen på problemet. Jag kommer att återkomma till denna spännande barometer här på bloggen och hoppas också att många kommer till Almedalsveckan och är med på vår debatt den 5 juli på Kapitelhusgården i Visby då jag kommer att presentera hela Byggchefsbarometern.

Den som läser artikeln i Byggvärlden där jag just intervjuats om kvotering kan lätt få uppfattningen att det finns en schism mellan mig/Byggcheferna och Ledarna, vilket absolut
inte är fallet. Tvärtom har vi vid den senaste kongressen fått flera av våra medlemmar invalda i såväl förbundsstyrelsen som viktiga arbetsgrupper. Däribland flera kvinnor.
Däremot stämmer artikelns påstående om att Ledarna har bestämt sig för att stödja idén om könskvotering in i börsbolagsstyrelser enligt en norsk modell, och det stämmer att jag protesterade mot detta ställningstagande. Skälet till detta är dels för att merparten av våra medlemmat inte tror på kvotering och dels för att jag anser att ett sådant beslut är snudd på en allmänpolitisk fråga, och det har Ledarna tydligt markerat att organisationen inte ska jobba med.
Jag ser dessutom en uppenbar risk i att denna fråga kan bli en pekpinne till medlemmarna om vem de ska rösta på i höst .
Bland våra 14 kongressombud fanns det 5 kvinnor vilket är rekord för Byggcheferna.
Dessutom har vi av 10 styrelseledamöte och två revisorer 4 kvinnor. Detta går att ordna utan kvotering.

Jag har tittat på de stora börsbolagen inom byggsektorn och jämfört hur stor kvinnorepresentation de har i sina styrelser. JM är i mästarklass med 50% kvinnor, NCC har 33%, Skanska 22 % och Peab 14 % kvinnor. Det behövs inga stora förändringar för att vi ska nå det norska målet på 40%. Det tror jag att bolagen kommer att fixa , om inte annat för att slippa skämmas. Det är värre med fackets representation i bolagens styrelser.
Där lyser, med några få undantag, kvinnorna med sin frånvaro. Jag hittar tre kvinnor totalt i alla bolagen. Det är klart att det är svårt för Byggnads och Seko att skaka fram kandidater med tanke på deras medlemskår. Även på tjänstemannasidan är det få kvinnor i styrelserna och där borde vi kunna göra mer.

torsdag 27 maj 2010

Renovering

Samling vid pumpen på Stortorget var det denna soliga eftermiddag. BQR arrangerade ett besök med guide i Storkyrkan efter uppfräschningen och inför "bröloppet". Vi guidades av en arkitekt som varit ansvarig för arbetet.
Det har kostat 14 Mkr och entreprenaden har innehållit byggnadsarabete, ställningsbyggnad, målning och konservatorjobb. Valven har tvättats med svamp och tegelstenar har tvättats. Golvet har slipats och lackats. Nu vet inte jag hur det såg ut innan men tydligen var det smutsigt, mörkt och grått. Nu är det ljusare i kyrkan delvis med hjälp av förstärkt belysning.

Altartavlan har också tvättats.Man har också försett den med modern belysning som var mycket diskret placerad. All tilläggsbelysning var dessutom fjärrstyrd.


St Göran och draken var också uppfräschade. Det var också försett med Led-belysning.,

Bänkarna hade plockats bort ut i ett tält där de delvis målades om.


Och så här ser det ut där brudparet ska gå mot altaret.

lördag 22 maj 2010

Kvoteringslag


Ledarnas Kongress har just fatta beslut om att stödja kravet på införande av en kvoteringslag för styrelser i börsbolag.
Jag har protesterat för att jag inte tror att detta kommer att påskynda jämställdheten. Jag är definitivt inte emot fler kvinnor i styrelserna utan tvärsom.
Frågan är bara om lagstiftning är den bästa vägen.
Jag hittade en rapport som skrivits av Li Jansson med rubriken "Kvotering- inte bara en kosmetisk reform"(Timbro) om konsekvenserna efter 2004 av den Norska lagen. Den bekräftar lite av det jag hävdar. Det är bättre att jobba med ökad jämställdhet i chefsleden än i styrelserna. Dessutom behövs det bättre sociala skyddsnät.

Här kommer en sammafattning av studien om Norges lagstiftning.

"I den jämställdhetspolitiska debatten lyfter politiker ofta fram Norges kvoteringslag, som
tvingar större – ofta börsnoterade – norska aktiebolag att ha minst 40 procent av respektive
kön i sina styrelser. I praktiken handlar det om att bereda plats för fler kvinnor i styrelserna.
Som en följd av lagen har antalet kvinnor i styrelserna ökat. Men när lagen granskas
framkommer tydliga negativa konsekvenser för både företagen och de kvinnor som har
kvoterats in.
Företagens rätt att själva utse sina företrädare sätts ur spel, vilket är ett kraftigt ingrepp i
äganderätten, som är central för samhället och skyddas av såväl svensk grundlag som
Europakonventionen.
Kvoteringslagen riskerar att stjälpa dem som man tänkt hjälpa. När uppdrag delas ut på
grund av kön i stället för kompetens skadas kvinnors trovärdighet. Det gäller inte minst
kvinnor som redan före kvoteringslagen fått styrelseuppdrag på egna meriter.
Om kvinnor kommer in i styrelser innan de har relevant erfarenhet, kan det leda till att de
fattar felaktiga beslut. Inkvoterade kvinnor har visserligen ofta hög utbildning, men tycks ofta
sakna erfarenhet från till exempel företagsledning.

Forskare som studerat effekterna av den norska kvoteringslagen har visat att den lägre erfarenheten drabbat företag negativt, vilket medför att styrelsekvinnornas kompetens i allmänhet riskerar att ifrågasättas.
Risken för att företagets värde ska sjunka kan vara en orsak till att företag flytt den
bolagsform (ASA‐bolag) som omfattas av kvotering efter att kvoteringslagen träde i kraft
2004. Antalet ASA‐föetag minskade 2004–2008, även när konjunkturen gick upp. Avregistreringen var dubbelt så hög perioden 2004–008 jämfört med 2000–2004.

Eftersom kraven på ASA‐bolagen är högre än för andra bolag, och även en föutsättning för bösnotering, innebär omregistreringen att föetagen går miste om trovädighet och kapitalinflöde.
Denna rapports granskning av Norge visar att kvoteringsföespråkarnas löften om ökad
jämstäldhet har uteblivit. Kvoteringen påstods leda till att jämställdheten sipprar ned i
företagen. Men andelen kvinnliga chefer har utvecklats svagare i Norge än i andra länder, och
andelen kvinnliga föetagare är fortfarande låg.

Norska kvinnliga chefer arbetar 4,5 timmar mindre ä sina manliga kolleger varje vecka, samtidigt som karriären som toppchef kräver 10–13 timmars arbetsdag. Det innebär att norska kvinnliga chefer i genomsnitt är frånvarande 5 veckor extra per år, utöver semester.
En viktig lärdom är att män inte blir styrelseledamöter för att de är män. De flesta män
kommer aldrig ifråga för en styrelseposition. De män –och kvinnor –som blir styrelseledamöter
har rätt utbildning, har varit företagare, gjort chefskarriär och har låga arbetsdagar.
För fler kvinnor i styrelserna krävs att fler kvinnor gör samma val som männen.
Politiken har makt att underlätta kvinnors karriämöligheter. Men kvotering är fel väg att gå
I stälet krävs reformer som ökar företagandet, minskar hemarbetet och möjliggör för fler
kvinnor att arbeta lika mycket som männen. Mer flexibel barnomsorg, bra möligheter att
köpa tjäster och ökad lösamhet i företagande är avgörande."

onsdag 12 maj 2010

Många händelser på kort tid

Ledarna håller Kongress 19-21 maj. Byggchefernas storlek gör att vi har många delegater som ska vara med och besluta om Ledarnas framtid och välja styrelse och revisorer. Förbundsstyrelsen har lagt en del kontroversiella förslag som byggarna tänker fösöka stoppa. Det handlar som vanligt om makt och det skapar alltid disskusioner och misstänksamhet. Vi inom Byggcheferna är ofta överens om vad vi vill och vi har en lång tradition av att förbereda oss inför dessa drabbningar. Vi har fördelat uppdragen vem som ska bemöta vad. Vi kör också utbildning i retorik för att förstärka våra argument. Jag blir alltid lika imponerad av hur bra många blir på detta på ganska kort tid

Här syns de fjorton ombuden. Det som är extra kul är att vi har inte mindre än fem byggkvinnor med. Fler ganska unga dessutom. Vi klarar detta utan kvotering vilket är anmärkningsvärt i en så mansdominerad bransch.Sent en söndagskväll bar det av med NCCs styrelse till Trondheim i Norge. Vi höll styrelsemöte där och träffade den norska ledningen. Dag två kryddades med studiebesök på några projekt varav ett tungt anläggningsuppdrag.En hygglig kvartalsrapport gav ett börslyft på drygt 10%


När jag kom tillbaka till Stockholm blev det föredrag för Nackademins byggelever. Inte mindre än 140 st. mötte upp i en lånad lokal på Solna gymnasium. Jag inledde med att informera om vad vi gör och står för i Byggcheferna. Sen fick det bli mycket info om förändringsarbetet i branschen, och lite om lönebildning och övriga anställningsvillkor. Detta är mycket uppskattat
På besöket hade jag med sju blivande byggchefsambassadörer som går en utbildning hos oss för att just kunna ta den här typen av uppdrag. Föreläsningen avslutades med en jättebra lektion i ledarskap av en av Ledarnas duktiga experter.
Vi avslutade veckan med fortsatt utbildning av våra blivande ambassadörer på Stallmästargården i Stockholm. Vacker gammal miljö mitt i staden och mitt i bygget av nya trafiklösningar vid Norrtull. Vädret var fantastiskt så det gick t.om att sitta ute.

För min del avslutades allt med ett telefonmöte på Stallis innan jag satte mig i bilen för att åka hem till Karlstad och fira en långhelg med familjen.
Det händer en del på mindre än en vecka.

lördag 8 maj 2010

Byggchefernas avdelningsårsmöte i Göteborg

För en dryg vecka sedan blev jag bjuden till ett årsmöte hos Byggchefernas avdelning i Göteborg. En traditionell tillställning med beslut om ansvarsfrihet,val osv. Ett drygt 30-tal medlemmar hade tagit sig dit i regnet. Detta är demokratin i det lilla. Här väljs t.ex. ombud till andra församlingar i demokratins namn. Jag tycker det är facinerande att såpass många faktiskt engagerar sig i detta så viktiga uppdrag trots att det regnar och är en eftermiddag mitt i vardagen. Dessutom är det ett antal som tar uppdrag för att arbeta med våra frågor. Demokratin är inte död. Det finns alltid ansvarskännande människor som är villiga att ta uppdrag för att hålla demokratin vid liv. Måhända får man locka med andra saker för att få folk att komma som t.ex i detta fallet ett studiebesök på Ostindienfararen Götheborg.På mötet valdes det en ny styrelse. Många män kan man tycka men det fanns också en kvinna som fick uppdrag men som tyvärr inte var där. Branschen är ju som bekant starkt mansdominerad så det kan vara svårt att hitta kvinnor som vill ta uppdrag. Dock vill jag säga att det blir fler och fler vilket är mycket glädjande.
Så var det ju själva studiebesöket ombord på Ostindienfararen som var jätteintressant Detta vill jag starkt rekomendera till alla. En mycket engagerad ung man, som för övrigt var med på det berömda Kinabesöket, guidade oss runt på skutan. Han berättade om historien kring både Ostindienkompaniet och båten Götheborg. Deras långa resor över haven till Asien för att lasta det då åtråvärda kinesiska porslinet, siden, kryddor osv. Det tjänades enorma pengar på detta. Det som var kul att höra var att svenskarna var uppskattade i Kina för att man inte ägnade sig åt kolonisering och krig utan bara var där för att göra affärer. Detta har inte kineserna glömt och det var därför båten fick ett så massivt mottagande när den nu kom tillbaka i ny skepnad. De besättningsmän som fanns med blev behandlade som popstjärnor och skrev massor av autografer. Massor av TV-bolag var där när dom kom till Shanghai.
Båten är ett fantastiskt bygge som i den här versionen är modernare än sin förebild. Mathiss, kylrum, elektronisk navigerin, motor osv. är några exempel på moderniteter som behövs idag för att serva en 70-manna besättning.
Sammantaget var detta ett mycket trevligt initiativ med både nytta och nöje.
Jag vill sluta med att gratulera Bosse och hans styrelse till ett lyckat möte
onsdag 28 april 2010

Arbetsmiljöfrågan

Jag hittade ett bra inlägg på Per-Ingemar Perssons blogg. Han jobbar som Vd på Veidekke Sverige och har bjudit in sin HMS-ansvarige som gästskribent. Hon skriver mycket tänkvärda ord som förtjänar att spridas utanför Veidekke.


”Ofta handlar det om att ha centimetrarna eller sekunderna på sin sida. Det är det som avgör om det ”bara” blir ett allvarligt tillbud eller en olycka med värsta tänkbara utgång.
Det är viktigt att uppmärksamma att dödsolyckor faktiskt också inträffar hos de stora och etablerade entreprenörena, där säkerhetstänket står högt på agendan. Vi som strävar efter att följa lagar, utbildar våra medarbetare på olika nivåer och har rutiner och dokumentation för alla upptänkliga arbetsmiljöfrågor. Det kommer ständigt nya och tuffa krav som ställs på oss som byggare och arbetsgivare. Lik förbaskat händer olyckorna.
För mig handlar det om att jobba med människan där den befinner sig, både mentalt och bokstavligt. Ska vi lyckas att ändra beteenden måste vi involvera alla på byggplatsen. Ett bra Arbetsmiljöarbete bedrivs inte från huvudkontoret. Jag i min roll som HMS-ansvarig *) skall vara ute i projekten, samtala, lyssna och vara ett stöd. Att du, Per-Ingemar, som en av företagets högsta ledare, är med och går skyddsronder och har det som första punkt på agendan på alla möten, visar med handling att HMS är viktigt. Detsamma förväntar du av dina ledare. I likhet med ekonomi skall också Arbetsmiljöfrågor redovisas på alla rapporter – det finns en efterfrågan och en förväntan om goda resultat.
Det är viktigt att vi inte ”gömmer undan” de allvarliga tillbuden. Även om ingen blir skadad är det jätteviktigt att ifrågasätta, hitta åtgärder och ta tag i negativa trender, innan det utvecklas till att bli olyckor. Det gäller hela byggbranschen, stor som liten, etablerad eller inte.
En mycket stor del av bemanningen på våra projekt består av underentreprenörer – som faktiskt är medarbetare på samma sätt som våra egna anställda. Vi har börjat hålla Arbetsmiljömöten där båda ledning och personal från produktionen deltar. Där granskar och diskuterar vi riskbedömningar, hur vi jobbar med HMS-frågor och inte minst vilka krav och förväntningar vi har på varandra. Det är viktig att vi som entreprenör har en ödmjuk inställning till att vilja lära av andra – ”Bäst sammen” som det heter på norska.
Vid val av samarbetspartners är det mycket viktigt att vi väljer att jobba med de som har ett bra arbetsmiljötänk och som aktivt bidrar till att vi har säkra arbetsplatser i Veidekke.Vi ska självklart utöva konsekvens mot de som inte uppträder på det sätt som vi har kommit överens om – det gäller medarbetare i stort. Vi får aldrig ”gå förbi”, slarva med arbetsberedningar, lagar och skyddsarbete. Det skall bara fungera!
Jag tror dock inte att ”polisverksamhet”, bestraffning eller massor med nya rutiner och dokument ger varaktiga beteendeförändringar. Att sprida entusiasm, berömma och lyfta fram de goda exempel, är ett annat sätt att jobba på.”
Elisabet LangbråtenHMS-ansvarig Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, tillika mottagare av Veidekkes HMS-pris 2009 i Sverige för sitt engagerade arbete inom Hälsa Arbetsmiljö och Säkerhet.
*) HMS – Hälsa arbetsMiljö och Säkerhet

torsdag 22 april 2010

Stoppa mobbning är allas ansvar

Efter att ha läst en artikel i Byggvärlden om ohälsa ställer jag mig då frågan hur mycket av sjukdomarna som framkallas av arbetsplatsen. Är det så att vi har en sjuk arbetsmiljö?
För någon vecka sedan startade vi upp ett ambassadörsprogram för Byggchefer. En viktig fråga för våra ambassadörer är mobbning på arbetsplatsen. Jag blir bestört, arg, ledsen och mycket mer när jag hör deras redogörelser från arbetslivet. De berättar om trakasserier och fysiska påhopp som jag inte trodde existerade på en modern arbetsmarknad. Är det så illa som dom säger så har vi tveklöst en sjuk arbetsmiljö. Jag skulle därför vilja uppmana andra medlemmar att ge sin bild av mobbning på arbetsplatsen. Skriv gärna till byggcheferna@ledarna.se och berätta om du har upplevt mobbning. Skriv också om vi får publicera din historia.
Jag läste i en artikel nyligen att två av tio någon gång har känt sig mobbade på jobbet. Och uppemot 300 personer tar årligen sitt liv till följd av mobbning. Många fler drabbas av svårläkta psykologiska besvär. Mobbning är inte ett problem för en enskild individ, eller en liten exklusiv grupp på arbetsplatsen, utan ett samhällsproblem där vi alla har ett ansvar. Den som inte reagerar och säger ifrån mot mobbning ger ett tyst accepterande!

måndag 12 april 2010

Vi öppnar ny hemsida (www.byggcheferna.se)

Nu äntligen är vår nya hemsida sjösatt. Det ska bli spännande att se om vi ökar besöksfrekvensen och ökar kommunikationen med våra medlemmar. En nyheten är att vi egenproducerar branschnyheter för att nå ut i fler medier

En annan nyhet är att vi gjort en s.k. kommunikationsplattform för att bli entydiga i våra budskap. Detta ligger även till grund för hemsidans uppbyggnad.

Tre avsnitt är vår inriktning. Vi jobbar med Trygghet, Ledarskap och Branchutveckling.Den nyhet som ligger ute nu både på hemsidan och i tidningen Byggvärlden är att vi fått vår första kvinnliga ordförande i vår största avdelning nämligen avdelning Öst. Cattis Lindén är en erfaren tjej som varit aktiv hos oss ganska länge.
Vi gratulerar Cattis och hoppas att hon kommer att fortsätta länge i sitt uppdrag.

En annan nyhet är vårt mystartade Ambassadörsprogram. Sju fantastiska medlemmar har frivilligt anmält sig till ett program där vi ska utveckla ambassadörer för Byggcheferna som kan åka ut till t.ex högskolor och presentera oss, och också prata om hur det är att vara chef. Detta är ett led i vår insats att locka unga till vår bransch. Programmet ska bli jättespännande att följa.

Byggcheferna håller också på med en ESF-finansierad förstudie som handlar om att påverka värderingar runt mångfaldsfrågorna i branschen. Projektet benäms "Mera mångfald bättre balans".Vi har haft ett antal workshops där chefer ställs inför ett antal svåra frågor där alla måste ta ställning.
Jättespännande metod som skakr om ens egna fördomar och det är nyttigt för alla. Man upptäcker att man är fast i ganska dåligt underbyggda fördomar och jag tror att många kommer att ändra uppfattning som en följd av projekt. Tanken är att projektet så småningom ska rikta sig till en större skara byggare i Stckholmsområdet. Intresserade företag som vill använda denna metod för att öka förståelsen för ökad mångfald i företaget kan vända sig till oss.


onsdag 31 mars 2010

Intressanta händelser

De sista veckorna har det hänt intressanta saker i branschen i stort och i Byggcheferna.

Vi har tillsammans med tidningen Byggvärlden korat Årets Byggchef och haft en högtidlig prisceremoni på Nordbygg mässan. Det var Konstantin Spinos från Veidekke som efter tuff konkurrens utsågs till Årets Byggchef och han är en mycket värdig vinnare. Utöver äran vann han även en utbildning i konsten att tala till folk. En viktig kunskap i chefskapet. Det var Byggcheferna som bekostade detta pris och vi gratulerar honom till det fina priset och önskar lycka till i framtiden.
En annan viktig händelse är uppstarten av Byggchefernas ambassadörsprogram. Vi vill utbilda ambassadörer som kan företräda oss på t.ex högskolor, där de ska kunna berätta dels om vår verksamhet och dels om jobbet som byggchef. Vi gör detta för att höja statusen på yrket och locka fler till produktionen. Sju entusiaster kom till uppstartsmötet i Stockholm och vi genomförde två mycket innehållsrika dagar. Det som fascinerade mig mest är vilka mångsysslare vi har i våra led. Vad sägs om intresseområden på sidan om bransch och jobb som arkeologi, thaiboxning, streetdance, motorcykelbyggnation och yoga. De är dessutom breda i sina kunskaper och mycket medvetna om vad branschen behöver förändra för att den ska kunna bli mer attraktiv. En viktig fråga som de vill jobba med inom ledarskapsområdet är bl. a mobbing på våra arbetsplatser. Ett problem som enligt våra ambassadörer är större än vad jag hade inbillat mig. Är det så illa som dom säger så finns det anledning att komma tillbaka till detta i andra sammanhang.

Vi fick också besök av Åsa Söderström-Jerring som höll en jätteintressant inspirationsföreläsning om branschens utveckling och om ledarskap.

Det tråkiga som har hänt i branschen är dödsolyckorna. Från att ha varit få eller inga dösdsfall efter bl.a. vår insats i Almedalen tillsammans med Byggnads, och all det fokus som riktats på frågan från många håll så inträffar det tre dödsfall på några dagar. Detta är naturligtvis oacceptabelt och mycket tråkigt. En kollega till en av de avlidna säger att våra jobb betraktas som machoyrken och inte skapar de rubriker som om t.ex. en polis eller en lärare avlider i jobbet. Han har rätt. Det är allvarligt att omvärlden inte tar detta på större allvar. Vi lever i en riskfylld miljö och det är nära till hands att den mänskliga faktorn påverkar våra ageranden. Därför är det viktigt med ständig information och utbildning till alla som rör sig på arbetsplatserna. Vi får aldrig slappna av. Risken är i dessa prispressade tider att tempot blir högre och därmed också slarvet med insatser.
Ett annat fenomen som jag trodde har blivit bättre är porrbilderna ute på byggena
I en undersökning där 644 anställda i byggbranschen svarat framkom att 84 procent stött på porr på arbetsplatsen. Mest handlar det om kalendrar, men även i form av skärmsläckare och mejl. Det är självklart ett ledningsansvar att stävja detta. Det är inte acceptabelt och många företag har även gjort detta mycket klart i sina policys. Mer ryggrad i arbetsledningen krävs för att få bort detta otyg från arbetsplatserna. Det värsta enligt undersökningen är att de yngre har större acceptans för detta än de äldre. Kan det bero på att de inte har egna döttrar kanske?

måndag 15 mars 2010

Hemmafixare

Jag såg att hemmafixarna hade bättre statistik än proffsen när det gäller skadeanmälningar till försäkringsbolagen. (Folksam)
Det finns inget försvar för byggfel, men jag är lite skeptisk till statistiken. Skulle tro att många hemmafixare inte anmäler sina egna fel utan åtgärdar dom i det tysta. Det skulle jag göra.

fredag 12 mars 2010

Sponsring


Byggcheferna kommer att sponsra priset till den som blir utsedd till Årets byggchef den 25 mars i samband med Nordbygg-mässan.

Priset består av en 5-dagars individuell handledning i en liten grupp av chefer under rubriken "Det personliga uttrycket". Leverantör och delsponsor är Ledarstudion som har en diger erfarenhet av ämnet. Ledarstudion leds av VD Lena Ahlström som tillsammans med skådespelare, röstcoacher osv. genomför utbildningen.
Allt med utgångspunkten att chefen alltid står på en scen och alltid är betraktad.
Byggcheferna har turnerat med Ledarstudion i ett antal populära seminarier för nåt år sedan så vi kan gå i god för att detta är en mycket proffesionell utbildning. Jag skulle själv kunna tänka mig att göra den. Konsten att stå framför andra är alltid en utmaning och i sig en konst som är jättespännande att förkovra sig i.
Jag vill gratulera den som vinner priset och får denna möjlighet.

måndag 8 mars 2010

Internationella kvinnodagen

Igår var det internationella kvinnodagen och medierna var fullbelamrade med en uppsjö av artiklar om jämställdhet, olika teorier om varför vårt samhälle är ojämställt och kreativa lösningar som ska hjälpa oss att komma åt problemet och uppnå ökad jämställdhet.

En självkritisk granskning av vår bransch visar på en rad brister och en väldigt mansdominerad arbetsstyrka. Endast en procent av bygg- och anläggningsarbetarna är kvinnor, tre procent av de högre cheferna är kvinnor och sju procent av ingenjörerna och teknikerna. Vad krävs det för att vi ska få upp representationen av kvinnor i mer anständiga siffror? Problemet har varit känt länge, men kunskapen om problemet måste ersättas av kreativa åtgärder som skapar förändring.

Jag är den första att hålla med om att utvecklingen går för långsamt, men jag tror inte att den skulle gå så mycket fortare med kvotering vilket ju är ett av de mest frekventa förslagen i jämställdhetsdebatten. Sverige är ju som bekant indelat i två läger, de som vill ha en lagstiftning för kvotering in i bolagsstyrelser och de som inte tycker det är rätt metod. Mina åsikter om kvotering grundar sig främst på mina personliga erfarenheter. Jag sitter i några olika typer av styrelser och kan konstatera att de kvinnor som finns där inte är starkare pådrivare av jämställdhetsfrågorna än vad männen är. Kvotering kan nog fungera som skrämselpropaganda i vissa fall, men inte som en regel. Däremot anser jag att valberedningarna måste vidga blicken när de söker kandidater. Det är viktigt att vi granskar vad valberedningarna gör och hur mycket kvinnor som verkligen kommer in.
För att få en mer jämställd och mångfaldsrik bransch måste vi öka rekryteringen av dem som är i minoritet. Men för att de ska trivas och utvecklas i branschen är det viktigt att de känner sig välkomna och respekterade på lika villkor.

Vi i Byggcheferna kämpar hårt för att påverka attityder och värderingar i branschen. Och jag vet att många företag har frågan uppe på sina agendor och driver frågan hårt. Just nu driver Byggcheferna ett stort, företagsövergripande projekt med rubriken ”Mer mångfald, bättre balans”. Projektet drivs med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) och Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening är med som partners. Det första steget i detta projekt är att genomföra ett antal workshops i Stockholm under våren där chefer i branschen ska diskutera inställningen till mångfald. Ett spännande upplägg som jag rekommenderar alla att delta i. Frågan är så klart om detta hjälper? Jag tror det! Vi måste föra upp jämställdhetsfrågan på alla agendor hela tiden.

Förändringsarbete är i stor utsträckning konjunkturbetingat. När det blir sämre tider så åker mycket utvecklingsarbete tillbaka till traditionella synsätt. Det gäller inte bara jämställdhetsarbetet utan även andra områden. Och eftersom vi nu slickar såren efter en lågkonjunktur kan vi också misstänka att en del av allt vårt attitydarbete de senaste åren har halkat tillbaka lite i gamla hjulspår.
Därför måste vi nu öka takten och satsa extra hårt på att få fart på jämställdhetsarbetet! Byggcheferna vill ha fler kvinnor på våra arbetsplatser. Vi har så mycket att vinna på att öka mångfalden att vi inte har råd att ducka för de utmaningar vi kommer att ställas inför under resans gång. Vi vet att bättre mångfald gynnar företagens och verksamhetens utveckling. Vi kommer att ha brist på chefer inom kort och då kan vi inte stänga dörren till halva befolkningen. Vi måste skapa rättvisa möjligheter för alla att söka de jobb de vill ha. Vi behöver snabbare förändringsarbete om vi inte ska bli omsprungna.

http://byggcheferna.se/index.php/pa-gang/artikel/inbjudan-mera-mangfald-baettre-balans-kostnadsfria-workshops/22634/puff/22634

torsdag 28 januari 2010

Årets Byggchef

Så har då en äntligen en dröm gått i uppfyllelse. Vi har instiftat ett Årets Byggchefs pris tillsammans med tidningen Byggvärlden, Syftet från vår sida är att göra detta kvalificerade och ibland hårda jobb synligt. Nu hoppas vi att det kommer in många nomineringar trots att tiden är ganska kort. Priset ska delas ut på byggmässan Nordbygg den 25 mars och vi måste hinna utvärdera kandidaterna i god tid. Juryn börjar ta form och kommer att bestå av Joachim Berner, känd tidningsman, Hidayet Tercan VD och Entreprenör, Björn Wootz. ekonomie doktor och ledarutvecklare. Känner du nån som du tror skulle vara kvalificerad så bara anmäl.
http://byggcheferna.se/index.php/pa-gang/artikel/nu-ska-arets-byggchef-utses/21938/puff/21938