söndag 5 juli 2009

Byggcheferna i Almedalen 2009

Byggcheferna åkte för femte året i rad ner till politikerveckan i Almedalen. Nytt för i år var att vi arrangerade ett seminarium helt på egen hand, med Byggcheferna som enda avsändare. Vi arrangerade också ett pressmöte tillsammans med Byggnads.
Vi bjöd även in till seminarium om ID06 och svartarbetet i branschen tillsammans med övriga aktörer i "Byggbranschen i Samverkan". Båda seminarierna var oerhört välbesökta och generade medial uppmärksamhet för våra frågor. På söndagskvällen invigdes Almedalen och på måndagen var det dags för vårt första seminarium. Rubriken var "Försvinner livlinan när svångremmen dras åt" och syftet var att belysa hur arbetsmiljöarbetet påverkas av lågkonjunktur och neddragningar. Seminariet arrangerade vi tillsammans med Byggnads och det var en fortsättning på fjolårets Almedalsutspel då vi tillsammans krävde en nollvision för dödsolyckor. Redan på morgonen presenterades vår nyhet i ett Rapportinslag som visades ett antal gånger.
http://svtplay.se/v/1609670/rapport/farligare_byggarbetsplatser_i_lagkonjunktur
Moderator för vårt seminarium var Anders Öfvergård, mest känd som den arge snickaren på kanal 5. Han ledde debatten mellan en rad viktiga aktörer - Hillevi Engström, (m) ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, Berit Högman, (s) vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, Henrik Björklund, expert inom arbetsmiljö, Anders Danielsson, VD Skanska Sverige, Berndt Jonsson, tillsynsdirektör Arbetsmiljöverket, Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna samt Hans Tilly, ordförande Byggnads.
Enkät bekräftar att arbetsmiljön nedprioriteras i kristider På seminariet presenterades en ny arbetsmiljörapport som Henrik Björklund, expert på arbetsmiljöfrågor, skrivit under våren. Den pekar på en rad brister, till exempel att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor inte beaktas under planering och projektering i den utsträckning som lagstiftningen ställer krav på. Den visar också att riskbedömningar och förslag på hur det praktiska arbetet ska utföras saknas i stor utsträckning. Vi presenterade också en enkät som besvarats av närmare 1500 byggnadsarbetare och byggchefer. Enkäten visar att tre av fyra (77 %) upplever att byggföretagen sparar in på kostnader för arbetsmiljön, eller att det finns en ökad risk för att så sker, för att kunna lämna ett lägre pris. 56 procent svarar också att de ekonomiska besparingarna leder till indragningar av skyddsutrustning på byggarbetsplatserna. De alarmerande enkätresultaten tillbakavisas dock av Bo Antoni, VD på Sveriges Byggindustrier, som hävdar att det inte finns några tecken på att arbetsgivarna drar ner på arbetsmiljöarbetet. Under det två timmar långa seminariet berättade även Berndt Jonsson, tillsyndsdirektör på Arbetsmiljöverket, om hur de arbetar med tillsynsverksamheten. Skanska som är mycket engagerade i arbetsmiljöarbetet medverkade också, och Anders Danielsson, VD Skanska Sverige, sa bland annat: - Det är viktigt för branschens attraktivitet att vi inte har en mentalitet och kultur där vi accepterar olyckor.
Guidelines för klimatsmart ledarskapPå onsdagen var det dags för nästa seminarium och då var det årets Ledarskap som presenterade sitt arbete under det gångna året. Ledarskapet består av åtta yngre byggchefer från olika företag runt om i landet som tillsammans har studerat byggbranschens klimatpåverkan. Per-Uno Alm, grundare av miljöföretaget Respect, har varit deras mentor och Johan Langer har hjälpt dem att föra processen framåt. Arbetet har resulterat i ett häfte med guidelines för ett modernt ledarskap som sätter miljön i fokus och därmed minskar branschens klimatpåverkan. Ledarskapets presentation väckte många tankar i den fullsatta lokalen i huset från 1200-talet och när de avslutat sin presentation fick de varma applåder och många frågor. Seminariet leddes av Tone Bekkestad, metrolog på TV 4, ochLedarskapets presentation följdes av föredrag av Tomas Carlsson, VD NCC Construction, om deras miljöarbete. Därefter talade Per-Uno Alm om klimathotet i ett bredare perspektiv samt behovet av att hitta effektiva sätt som minskar spill, energianvändning och andra klimatbovar. Den sista halvtimmen hölls en spännande debatt med en mycket initierad panel bestående av Per-Uno Alm, grundare av Respect, Tomas Carlsson, vd för NCC Construction Sweden, Åsa Söderström Jerring, ordförande i CERBOF, (Centrum för energieffektivitet i byggande och förvaltning), Jan Lindholm (mp), ledamot i Civilutskottet samt Lennart Pettersson (c), ledamot i Civilutskottet.