måndag 2 februari 2009

Byggcheferna inleder ett samarbete med tidningen Byggvärlden


Byggchefernas medlemstidning Byggchefen firar i år 15-års-julbielum. Den har genom åren lästs och uppskattats av väldigt många människor. Men tiderna förändras och det finns idag en starkare efterfrågan på snabb information. Vi har därför sett över våra kommunikationskanaler och framtida informationsbehov och beslutat oss för att sluta producera Byggchefen.Vi har istället tecknat ett prenumerationsavtal med tidningen Byggvärlden och från och med den 12 mars 2009 kommer vi att ha Byggvärlden som en medlemsförmån. Byggvärlden utkommer med 20 nummer per år, vilket innebär att vi kommer att nå alla medlemmar med tätare informationsflöde och bredare bevakning av aktuella branschfrågor.Byggvärlden kommer att innehålla en sida som Byggcheferna ansvarar för.

Dessutom kommer varje nummer av Byggvärlden att ha ett uppslag med fokus på ledarskap i byggbranschen.Kommunikation är en av grundbultarna i vår verksamhet. Genom att synas och ta plats i debatten kan vi vara med och påverka. Det är också viktigt att våra medlemmar känner sig välinformerade. Det känns därför fantastiskt roligt att kunna erbjuda denna medlemsförmån och jag hoppas att alla kommer att ha mycket nytta och glädje av tidningen Byggvärlden.

Förhoppningen är också att Byggvärlden ska få större möjligheter att fortsätta utvecklas som en oberoende byggtidning.

Disputation


Jag har haft förmånen att delta i en referensgrupp i ett arbete som gjorts av Kajsa Simu vid Luleå Tekniska Universitet. Doktorsavhandlingen handlar om styrning och riskhantering inom byggindustrin. Platschefen i fokus med andra ord. Är dom mer rikbenägna än andra osv.

"Platschefer inom byggindustrin är duktiga på att planera, tänka efter innan de tar beslut och att styra efter regler och riktlinjer. De är också mer konservativa och hamnar oftare än chefer i annan industri i situationer där man "gör som man alltid gjort".


"Hårt pressade byggtider och minimalt med resurser är viktiga faktorer som stödjer konservativa lösningar. Beslut baserade på erfarenhet tar mindre tid än beslut som kräver att man hämtar in ny information och kunskap. Kulturen i byggbranschen karaktäriseras även av att det är viktigare att söka syndabockar än att lära av sina misstag och ta ny kunskap till hjälp för att motverka att liknande problem uppstår. "
Det var några slutsatser som hon dragit och jag tycker det ger en rättvis bild av Platschefens situation.

Ska bli spännande att få vara med på disputationen som går av stapeln på tisdag i Luleå och jag vill samtidigt passa på att gratulera Kajsa.