måndag 28 september 2009

Chalmers structural design award 2009


Så har då brobyggartävlingen gått av stapeln för tredje året i rad på Chalmers i Göteborg. Syftet är att bygga broar mellen de olika utbildningsvägarna som finns inom bygg. Därför blandar man lagen med två från varje program. Arkitekter, Väg o vatten, Bygg osv Jättebra syfte tycker vi då vi vet hur viktigt det är i verkliga livet att samarbeta. I branschen finns många staket mellan olika yrkesgrupper vilket bara krånglar till tillvaron. Ett antal sponsorer tycker detta är viktigt att satsa på. Lagen har samma förutsättningar, lika mycket material och samma maskiner att tillgå. Bron kan byggas med ett stöd över den 13 meter breda dammen på Sven Hultins Gata.

Man måste ändå kommentera juryn och deras engagemang Tre kvalificerade personer tar sig tid en lördag för att delta på detta evenemang. Tomas Carlsson VD NCC Construction Sverige, Gert Wingård, riksberömd arkitekt och Anna Dubois, vice rektor på Chalmers. All heder åt dessa.


Här syns den vinnande bron. Helt fribärande utan stöd Smäcker och faktiskt vacker. Byggarna skulle gå över bron en och en för att den skulle godkännas. Det gjorde den även om man kunde se den spända blicken hos deltagarna när de gick över.Här är det vinnande laget som vann encheck på 10.000 för att förkovra sig inom något område, Vi tycker att sponsringen är väl investerade pengar.

Här syns några fler av de sex bidragen.Den ena mer spektakulär än den andra. Det är mycket energi som lagts ner och det har även gett en hel del erfarenheter och kunskaper

söndag 5 juli 2009

Byggcheferna i Almedalen 2009

Byggcheferna åkte för femte året i rad ner till politikerveckan i Almedalen. Nytt för i år var att vi arrangerade ett seminarium helt på egen hand, med Byggcheferna som enda avsändare. Vi arrangerade också ett pressmöte tillsammans med Byggnads.
Vi bjöd även in till seminarium om ID06 och svartarbetet i branschen tillsammans med övriga aktörer i "Byggbranschen i Samverkan". Båda seminarierna var oerhört välbesökta och generade medial uppmärksamhet för våra frågor. På söndagskvällen invigdes Almedalen och på måndagen var det dags för vårt första seminarium. Rubriken var "Försvinner livlinan när svångremmen dras åt" och syftet var att belysa hur arbetsmiljöarbetet påverkas av lågkonjunktur och neddragningar. Seminariet arrangerade vi tillsammans med Byggnads och det var en fortsättning på fjolårets Almedalsutspel då vi tillsammans krävde en nollvision för dödsolyckor. Redan på morgonen presenterades vår nyhet i ett Rapportinslag som visades ett antal gånger.
http://svtplay.se/v/1609670/rapport/farligare_byggarbetsplatser_i_lagkonjunktur
Moderator för vårt seminarium var Anders Öfvergård, mest känd som den arge snickaren på kanal 5. Han ledde debatten mellan en rad viktiga aktörer - Hillevi Engström, (m) ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, Berit Högman, (s) vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, Henrik Björklund, expert inom arbetsmiljö, Anders Danielsson, VD Skanska Sverige, Berndt Jonsson, tillsynsdirektör Arbetsmiljöverket, Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna samt Hans Tilly, ordförande Byggnads.
Enkät bekräftar att arbetsmiljön nedprioriteras i kristider På seminariet presenterades en ny arbetsmiljörapport som Henrik Björklund, expert på arbetsmiljöfrågor, skrivit under våren. Den pekar på en rad brister, till exempel att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor inte beaktas under planering och projektering i den utsträckning som lagstiftningen ställer krav på. Den visar också att riskbedömningar och förslag på hur det praktiska arbetet ska utföras saknas i stor utsträckning. Vi presenterade också en enkät som besvarats av närmare 1500 byggnadsarbetare och byggchefer. Enkäten visar att tre av fyra (77 %) upplever att byggföretagen sparar in på kostnader för arbetsmiljön, eller att det finns en ökad risk för att så sker, för att kunna lämna ett lägre pris. 56 procent svarar också att de ekonomiska besparingarna leder till indragningar av skyddsutrustning på byggarbetsplatserna. De alarmerande enkätresultaten tillbakavisas dock av Bo Antoni, VD på Sveriges Byggindustrier, som hävdar att det inte finns några tecken på att arbetsgivarna drar ner på arbetsmiljöarbetet. Under det två timmar långa seminariet berättade även Berndt Jonsson, tillsyndsdirektör på Arbetsmiljöverket, om hur de arbetar med tillsynsverksamheten. Skanska som är mycket engagerade i arbetsmiljöarbetet medverkade också, och Anders Danielsson, VD Skanska Sverige, sa bland annat: - Det är viktigt för branschens attraktivitet att vi inte har en mentalitet och kultur där vi accepterar olyckor.
Guidelines för klimatsmart ledarskapPå onsdagen var det dags för nästa seminarium och då var det årets Ledarskap som presenterade sitt arbete under det gångna året. Ledarskapet består av åtta yngre byggchefer från olika företag runt om i landet som tillsammans har studerat byggbranschens klimatpåverkan. Per-Uno Alm, grundare av miljöföretaget Respect, har varit deras mentor och Johan Langer har hjälpt dem att föra processen framåt. Arbetet har resulterat i ett häfte med guidelines för ett modernt ledarskap som sätter miljön i fokus och därmed minskar branschens klimatpåverkan. Ledarskapets presentation väckte många tankar i den fullsatta lokalen i huset från 1200-talet och när de avslutat sin presentation fick de varma applåder och många frågor. Seminariet leddes av Tone Bekkestad, metrolog på TV 4, ochLedarskapets presentation följdes av föredrag av Tomas Carlsson, VD NCC Construction, om deras miljöarbete. Därefter talade Per-Uno Alm om klimathotet i ett bredare perspektiv samt behovet av att hitta effektiva sätt som minskar spill, energianvändning och andra klimatbovar. Den sista halvtimmen hölls en spännande debatt med en mycket initierad panel bestående av Per-Uno Alm, grundare av Respect, Tomas Carlsson, vd för NCC Construction Sweden, Åsa Söderström Jerring, ordförande i CERBOF, (Centrum för energieffektivitet i byggande och förvaltning), Jan Lindholm (mp), ledamot i Civilutskottet samt Lennart Pettersson (c), ledamot i Civilutskottet.

onsdag 29 april 2009

Medlemsmöte

Idag har vi haft medlemsmöte i Karlstad. Svårt att locka i dessa soliga tider med både Hockey-VM och Champions Leauge. Men de gamla byggarna kommer troget, med betoning på de gamla.
Dagens agenda handlade om pensioner och försäkringar. Jätteviktigt och svårt att greppa. Återigen så borde kankse de unga vara där i större omfattning när det gäller pensioner, arbetslöshetsförsäkring och sjuk/olycksfallsförsäkringar De har fortfarande en chans att påverka sin pension men verkar inte vara så intresserade.
Det som är lika intressant varje gång är att höra att folk inte har en aning om vad dom har för försäkringsskydd. Många vet inte ens vad dom har valt utanför Lag och avtalsförsäkringar.
Lite skrämmande men det är upp till oss att informera och medvetandegöra om vad som gäller. Kan också konstatera att mycket har blivit sämre.

fredag 6 mars 2009

Funderingar från ett skrivbord

Efter en veckas semester i Beijing sitter man nu här igen i den bistra verkligheten. Kvitton, fakturor, möten osv.
Kan bara konstatera att det märks helt klart också i Kina att det håller på att hända dramatiska saker. Bilköerna är kortare sen sist jag var där. Affärerna var nästan tomma på många håll osv osv. Världskonjunkturen fortsätter att falla och jag hoppas att många inser nu att detta kommer att slå jättehårt även mot Byggbranschen. Det har ju skett en del uppsägningar och andra åtgärder för att lätta på kostnadstrycket i många företag och just nu känns det som ett något förrädiskt lugn. Men det kommer att braka loss, tror jag, framåt semestern med mer dramatiska åtgärder när den "gamla" produktionen börjar färdigställas. Hus och Boende sidan står då inför en ganska dramatisk situation tror jag. Det är då vi sätts på prov om hur vi ska fixa generationsfrågan. Alla idéer tas emot med tacksamhet. Lönesänkningar, eller "konjunkturanpassad arbetstid", som IF metall har gjort upp om, är svår att tillämpa i byggsektorn. Finns det projekt så är inte miskad arbetstid lösningen.

måndag 2 februari 2009

Byggcheferna inleder ett samarbete med tidningen Byggvärlden


Byggchefernas medlemstidning Byggchefen firar i år 15-års-julbielum. Den har genom åren lästs och uppskattats av väldigt många människor. Men tiderna förändras och det finns idag en starkare efterfrågan på snabb information. Vi har därför sett över våra kommunikationskanaler och framtida informationsbehov och beslutat oss för att sluta producera Byggchefen.Vi har istället tecknat ett prenumerationsavtal med tidningen Byggvärlden och från och med den 12 mars 2009 kommer vi att ha Byggvärlden som en medlemsförmån. Byggvärlden utkommer med 20 nummer per år, vilket innebär att vi kommer att nå alla medlemmar med tätare informationsflöde och bredare bevakning av aktuella branschfrågor.Byggvärlden kommer att innehålla en sida som Byggcheferna ansvarar för.

Dessutom kommer varje nummer av Byggvärlden att ha ett uppslag med fokus på ledarskap i byggbranschen.Kommunikation är en av grundbultarna i vår verksamhet. Genom att synas och ta plats i debatten kan vi vara med och påverka. Det är också viktigt att våra medlemmar känner sig välinformerade. Det känns därför fantastiskt roligt att kunna erbjuda denna medlemsförmån och jag hoppas att alla kommer att ha mycket nytta och glädje av tidningen Byggvärlden.

Förhoppningen är också att Byggvärlden ska få större möjligheter att fortsätta utvecklas som en oberoende byggtidning.

Disputation


Jag har haft förmånen att delta i en referensgrupp i ett arbete som gjorts av Kajsa Simu vid Luleå Tekniska Universitet. Doktorsavhandlingen handlar om styrning och riskhantering inom byggindustrin. Platschefen i fokus med andra ord. Är dom mer rikbenägna än andra osv.

"Platschefer inom byggindustrin är duktiga på att planera, tänka efter innan de tar beslut och att styra efter regler och riktlinjer. De är också mer konservativa och hamnar oftare än chefer i annan industri i situationer där man "gör som man alltid gjort".


"Hårt pressade byggtider och minimalt med resurser är viktiga faktorer som stödjer konservativa lösningar. Beslut baserade på erfarenhet tar mindre tid än beslut som kräver att man hämtar in ny information och kunskap. Kulturen i byggbranschen karaktäriseras även av att det är viktigare att söka syndabockar än att lära av sina misstag och ta ny kunskap till hjälp för att motverka att liknande problem uppstår. "
Det var några slutsatser som hon dragit och jag tycker det ger en rättvis bild av Platschefens situation.

Ska bli spännande att få vara med på disputationen som går av stapeln på tisdag i Luleå och jag vill samtidigt passa på att gratulera Kajsa.

lördag 31 januari 2009

Fundersam

Jag sitter på lördagskvällen efter att mitt lag fått stryk i hockey och tittar på Landet runt i SVT.

Ett reportage handlar om Scania och hur dom tacklar sviterna av finanskrisen. Företaget stänger hela sin produktion under en tid med hjälp av tidsbanker dom har byggt upp. Man jobbar alltså mer i högkonjunktur för att jobba mindre i lågkonjunktur.Till samma löner!!

Ledningen i Scania säger att dom ser framåt och rustar för nästa konjunkturuppgång. Tillsammans med Arbetsförmedlingarna satsar dom också på utbildningar för att vara bättre rustade när det vänder.
Jag har tidigare kritiserat byggbranschen för att ha dålig fantasi när det gäller att hantera den här situationen.
Jag får kritik med kommentarer som att det inte går att utbilda för att man inte vet vad man ska utbilda till och hur lång nedgången kommer att bli. LAS är det stora problemet tycker en del.
Las är inget problem, om man hade mer långsiktig planering när det gäller personalsammansättning. Där skiljer sig industrin från Byggbranschen.

Samtidigt som vi nu sparkar unga medarbetare och höjer medelåldern igen görs det inga satsningar som man gör inom industrin.
När det vänder kommer vi troligtvis att ha tappar många unga som inte har fått möjligheten att kunnat lära sig och vara rustade för att ta över när de stora kullarna försvinner om några år.
Dom, i sin besvikelse, kommer säkert istället ha sökt sig till andra branscher.
Here we go again

måndag 19 januari 2009

Tankar från ett SJ tåg

Såg en artikel i dagens Aftonbladet om ett bidrag till lösning på utsläppen, nämligen en betong som tar upp CO2 när den brinner. När ett ton av denna magnesiumcement blandas med vatten suger blandningen upp 1,1 ton koldioxid. Fantastiskt om det stämmer. Nu kan vi gjuta bort bort ett miljöproblem!

Jag är citerad i en artikel i tidningen Byggvärlden som kräver en kommentar.
Enligt M Pettersson från NCC, så är mitt uttryck "fantasi" enligt honom begränsat till utbildningssatsningar. Jag tycker att man måste se detta i lite större perspektiv.
Att företagen endera sparkar eller pensionerar tycker jag är brist på fantasi.
Tittas det överhuvudtaget på deltidslösningar, pengar till yngre som vill läsa för att sen återvända, semester och övertidsuttag, statliga insatser osv. osv.
Kompetenstappet som vi kommer att få uppleva kommer att vara skadligt för branschen framförallt när det gäller bostadsproduktion. Nu kommer vi att behöva sparka ut unga och många äldre försvinner inom de närmaste åren. Då får vi en kompetenslucka.
Sista halvåret 2008 slutade med varsel av drygt 6000 byggare varav 1100 tjänstemän.
Koncentrationen av dessa varsel ligger på de tre sista månaderna. Jag tror att den takten kommer att fortsätta första halvåret 2009.
Jag tycker att branschen snart måste göra en gemensam satsning för att titta på olika lösningar så att vi inte tappar den unga generationen igen som vi gjorde i början på 90-talet.

Just nu sitter jag på ett X2000 tåg på väg mot Göteborg och det finns lite snö att titta på. Vinter är en fin tid och det svenska landsskapet gör sig mycket bättre med snö än det blaskiga vädret som varit till och från. Ikväll ska jag träffa medlemmar och informera om situationen i branschen och berätta varför inte facket kan rädda alla från sparken. Inte kul men nödvändigt.

onsdag 7 januari 2009

Nu börjar det rulla igen

Så va då helgerna passerade och vikten har säkert ökat igen. Nu blir det till att motionera. Kylan har tagit ett hårt grepp och några säkringar har rykt. Men det var bara att ta på lite extra läder så har det funkat. Vi har haft - 19 grader som mest.
Jag kan konstatera att helgerna har varit jättelugna och att många har varit lediga. Nästan inga mail och nästan inga samtal i mellandagarna, vilket innebär att de flesta har tagit ledigt. Det är bra att ladda batterierna inför den tuffa framtiden som väntar.
Idag är första arbetsdagen och vi är återigen igång med övertalighetsdiskusioner. Har pratat med några fler bolag och det verkar som att i alla fall flera av de "stora" har betsämt sig för avgångspensionsnivån 70% på 7,5 Basbelopp, vilket gör att resultatet för de flesta blir runt 68%. Bra eller dåligt? PTK rekomenderar mellan 70-75% så det är ju helt klart i underkant.
Som jag har skrivit i tidigare inlägg så saknar jag fortfarande fantasi i erbjudanden. Inget branschgemensamt grepp tas och företagen har bara två lösningar. Avtalspension eller sparken.
Resultatet tror jag blir att vi kommer att bli tvungna att säga upp många av de yngre enligt lagen ändå, vilket kommer att få konsekvenser eftersom vi egentligen behöver dom för framtiden. Jag tror att företagen skulle tjäna på att vara lite mer generösa för att kunna överbrygga detta fenomen.
Nästa vecka blir en spännande vecka med ett antal ödesmättade beslut för Byggchefernas framtida verksamhet. Jag återkommer med det i komman blogginlägg.
Så nu blir det full fart igen