söndag 26 februari 2012

söndag 24 juli 2011

Den norska tragedin är en sorg för oss alla

I fredagskväll rasade sommaridyllen samman och plötsligt kändes allt prat om det dåliga sommarovädret helt oväsentligt. Vi fick de första skräckbilderna från Oslo där vi kunde se hur en mycket kraftig bomb hade detonerat mitt i det norska regeringskvarteret. Någon timme senare nåddes vi av nästa skräckbesked från våra norska grannar - minst 80 ungdomar hade dödats på det norska socialdemokratiska ungdomsförbundets (AUF) läger på Utöya. De senaste dagarnas nyhetsrapportering från Norge väcker många tankar i mitt huvud. Det som har hänt är ofattbart! Det är fruktansvärt att en person kan utföra dessa dåd med så kall beräkning och utstuderad planering. Det är en fruktansvärd tragedi för det norska folket och alla de anhöriga som mist någon familjemedlem, men det är också en tragedi och ett angrepp på vår dyrköpta demokrati.

En reflektion jag gör är kopplat till Almedalsveckan. Vad jag har förstått så är aktiviteterna på Utöya inte helt olikt det vi sysslar med under Almedalsveckan. Det är en arena för det fria ordet.
Utöya är en arena för unga engagerade människor som brinner för politiskt engagemang kopplat till frihet och solidaritet. Ett angrepp på ett sådant evenemang är ett fruktansvärt hot mot demokratin och jag kan inte låta bli att tänka på om detta skulle hända även i Almedalen.

Jag tänker också på de personer som hetsar mot politiker. Det är sådant som undergräver vår demokrati.
Inte minst i de sociala medierna ser vi många exempel på detta. Människor gör sig lustiga och/eller uttrycker hat över enskilda politiker, partier eller rörelser. Detta är lika mycket ett hot mot demokratin. I ett öppet demokratiskt samhälle, som ju de allra flesta av oss drömmer om att kunna leva i, måste vi tillåta oliktänkande och visa respekt för andras tankar och idéer så länge det håller sig inom demokratins ramar.

Ytterligare en reflektion denna helg är hur proffsigt de norska myndigheterna och politikerna hanterar krisen.

”Ingen skal få bombe oss til taushet.Ingen skal få skyte oss til taushet.Ingen skal noensinne få skremme oss fra å være Norge.
I kveld og i natt skal vi ta vare på hverandre.Gi hverandre trøst, snakke sammen og stå sammen.I morgen skal vi vise verden at det norske demokratiet blir sterkere når det gjelder.
Vi må aldri oppgi våre verdier.Å vise at vårt åpne samfunn består også denne prøven.At svaret på vold er enda mer demokrati.Enda mer humanitet.Men aldri naivitet.Det skylder vi ofrene og deres pårørende.”

Så talar en statsman som vill stärka sin nation i djup kris. Norges statsminister Jens Stoltenberg är en god representant för skandinavisk demokrati.

fredag 22 juli 2011

Almedalen 2011

Nu är vi på väg hem från Almedalen 2011 och jag har nyttjat sista tiden till lite reflektion.
Vi har haft en ganska tuff tid här, med många spännande möten, debatter och diskussioner. Den största händelsen för oss är helt klart vårt eget seminarium som ägde rum i tisdags. Vi genomförde tillsammans med Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd ett seminarium när vi satte etiken i svensk byggbransch under luppen. Lokalen vi bokat nere i Visby hamn var helt fullsatt, det fanns inte ens stolar till alla. Bland besökarna fanns en massa byggrepresentanter, företrädare för Ledarna, journalister och andra samhällsaktörer som tyckte att vår fråga var angelägen. Vi sände även seminariet direkt på webben via TV-Almedalen och sidan har haft närmare 600 visningar. Vi är fantastiskt glada för att vi fick så stort intresse för vårt seminarium, trots stenhård konkurrens av en massa andra seminarium och utspel i Almedalen parallellt med vårt arrangemang.
Det är en bekräftelse på att det förändringsarbete som vi Byggchefer har initierat är viktigt och angeläget för många, både i och utanför branschen. Det var som någon sa under debatten; ”It takes two to tango” och om vi ska kunna förändra branschen måste både vi som arbetar i branschen och vår omgivning som köper våra tjänster förändras och samverka. Hela debatten utgick från årets Byggchefsbarometer som besvarats av 2515 chefer i byggbranschen. Enkäten kommer att redovisas mer i detalj både här på vår hemsida och på vår egen sida i tidningen Byggvärlden framöver. Men helt kort kan vi konstatera att det är en komplex verklighet som speglas i resultaten. Vi ser att det finns en stor vilja att skapa en framtidsbransch och att hela 98 procent vill att ledningen ska agera om någon anställd inte agera korrekt. Vi ser också att många anser att det finns ett uttalat motstånd mot svartarbete och att en överväldigande majoritet anser att det inte fuskas på deras arbetsplatser. Endast åtta procent uppger att det förekommer fusk på arbetsplatsen och då är den vanligaste bakomliggande orsaken till fusket okunskap. Här har vi en jättepotential att komma till rätta med en av de vanligaste fördomarna om svensk byggbransch, genom ökad kunskap och ökad information kan vi stävja fusket ännu mer och uppmärksamma allmänheten på att detta inte är ett stort problem.
Det stora problemet som jag ser det är de uppgifter som kommer fram angående upphandlingsförfarande, prissättningar och olika sätt att skapa konkurrensfördelar vid anbudslämnande. Vi ser att nästan två av tre chefer inom svensk byggbransch tror att det förekommer att leverantörer/entreprenörer/konsulter erbjuder tjänster eller produkter för att få en konkurrensfördel vid upphandlingar. Vi ser också att drygt åtta av tio tror att det förekommer att leverantörer/entreprenörer/konsulter lämnar låga priser i anbud och sen skriver fler timmar för att få ihop projektets ekonomi. Detta är ett problem som vi måste ha en öppen dialog kring för att kunna komma åt och förändra. Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd är en otroligt viktig aktör i detta sammanhang och vi vill göra allt för att stötta dem i deras arbete. Åsa Söderström Jerring som är ordförande för Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd sa under seminariet att vi har många modiga människor i vår bransch som driver vårt kulturarbete. Jag håller med henne om detta och jag är stolt över alla de medlemmar och andra i branschen som vågar stå upp för sina ideal och vara med och påverka branschen. För att kunna driva förändringsarbete måste vi våga konfronteras med det som kanske inte alltid är positivt från början och ha tydliga mål och visioner för vart vi ska. Vi måste också ta ett helhetsgrepp och samverka med andra och se hur vi kan förena våra huvudfrågor, exempelvis chefens ansvar, i kombination med andra viktiga branschfrågor för att nå våra mål. Jag hoppas att vi efter årets Almedalsdebatt blir ännu fler som har modet att driva detta kulturarbete framåt, så att vi skapar en kultur som lockar unga och duktiga medarbetare till vår bransch och får dem som redan arbetar i branschen att må bra och känna yrkesstolthet.

lördag 9 juli 2011

Almedalen 2011

Nu är vi på väg hem från Almedalen 2011 och jag har nyttjat sista tiden till lite reflektion. Vi har haft en ganska tuff tid här, med många spännande möten, debatter och diskussioner. Den största händelsen för oss är helt klart vårt eget seminarium som ägde rum i tisdags. Vi genomförde tillsammans med Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd ett seminarium när vi satte etiken i svensk byggbransch under luppen. Lokalen vi bokat nere i Visby hamn var helt fullsatt, det fanns inte ens stolar till alla. Bland besökarna fanns en massa byggrepresentanter, företrädare för Ledarna, journalister och andra samhällsaktörer som tyckte att vår fråga var angelägen. Vi sände även seminariet direkt på webben via TV-Almedalen och sidan har haft närmare 600 visningar. Vi är fantastiskt glada för att vi fick så stort intresse för vårt seminarium, trots stenhård konkurrens av en massa andra seminarium och utspel i Almedalen parallellt med vårt arrangemang.Det är en bekräftelse på att det förändringsarbete som vi Byggchefer har initierat är viktigt och angeläget för många, både i och utanför branschen. Det var som någon sa under debatten; ”It takes two to tango” och om vi ska kunna förändra branschen måste både vi som arbetar i branschen och vår omgivning som köper våra tjänster förändras och samverka. Hela debatten utgick från årets Byggchefsbarometer som besvarats av 2515 chefer i byggbranschen. Enkäten kommer att redovisas mer i detalj både här på vår hemsida och på vår egen sida i tidningen Byggvärlden framöver. Men helt kort kan vi konstatera att det är en komplex verklighet som speglas i resultaten. Vi ser att det finns en stor vilja att skapa en framtidsbransch och att hela 98 procent vill att ledningen ska agera om någon anställd inte agera korrekt. Vi ser också att många anser att det finns ett uttalat motstånd mot svartarbete och att en överväldigande majoritet anser att det inte fuskas på deras arbetsplatser. Endast åtta procent uppger att det förekommer fusk på arbetsplatsen och då är den vanligaste bakomliggande orsaken till fusket okunskap. Här har vi en jättepotential att komma till rätta med en av de vanligaste fördomarna om svensk byggbransch, genom ökad kunskap och ökad information kan vi stävja fusket ännu mer och uppmärksamma allmänheten på att detta inte är ett stort problem. Det stora problemet som jag ser det är de uppgifter som kommer fram angående upphandlingsförfarande, prissättningar och olika sätt att skapa konkurrensfördelar vid anbudslämnande. Vi ser att nästan två av tre chefer inom svensk byggbransch tror att det förekommer att leverantörer/entreprenörer/konsulter erbjuder tjänster eller produkter för att få en konkurrensfördel vid upphandlingar. Vi ser också att drygt åtta av tio tror att det förekommer att leverantörer/entreprenörer/konsulter lämnar låga priser i anbud och sen skriver fler timmar för att få ihop projektets ekonomi. Detta är ett problem som vi måste ha en öppen dialog kring för att kunna komma åt och förändra. Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd är en otroligt viktig aktör i detta sammanhang och vi vill göra allt för att stötta dem i deras arbete. Åsa Söderström Jerring som är ordförande för Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd sa under seminariet att vi har många modiga människor i vår bransch som driver vårt kulturarbete. Jag håller med henne om detta och jag är stolt över alla de medlemmar och andra i branschen som vågar stå upp för sina ideal och vara med och påverka branschen. För att kunna driva förändringsarbete måste vi våga konfronteras med det som kanske inte alltid är positivt från början och ha tydliga mål och visioner för vart vi ska. Vi måste också ta ett helhetsgrepp och samverka med andra och se hur vi kan förena våra huvudfrågor, exempelvis chefens ansvar, i kombination med andra viktiga branschfrågor för att nå våra mål. Jag hoppas att vi efter årets Almedalsdebatt blir ännu fler som har modet att driva detta kulturarbete framåt, så att vi skapar en kultur som lockar unga och duktiga medarbetare till vår bransch och får dem som redan arbetar i branschen att må bra och känna yrkesstolthet.

torsdag 19 maj 2011

Platschefer har för dåligt betalt

Artikel från Byggvärlden

"Den genomsnittlige platschefen tjänar 38 000 kronor i månaden. Det visar Ledarnas årliga lönekartläggning. ”En ganska stor del av platscheferna har för dåligt betalt”, säger Lars Bergqvist på Byggcheferna.

Ledarna genomför varje år en löneundersökning bland Sveriges chefer. Enligt årets kartläggning, som speglar lönerna för 2010, är medianlönen för svenska chefer 36 500 kronor per månad.
För platschefer i byggbranschen är medianlönen 38 000 kronor i månaden. I den siffran ingår även rörlig lön, till exempel bonus.
Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, tycker att många platschefer har för dåligt betalt.
- Det är främst de som driver komplexa och stora projekt som jag vurmar för. 20-miljonersjobb och uppåt är ganska stora fabriker, säger han.
Även arbetschefer, som ibland kallas affärschefer, tycker Lars Bergqvist i vissa fall borde ha högre löner.
- De driver också affärer och har en ganska komplex roll i dag. De borde till och med i vissa fall jämföras med vd:ar inom industrin, säger han.
I takt med att konjunkturen tar fart ökar efterfrågan på personal bland byggbolagen. Det tror Lars Bergqvist kommer att leda till att lönerna höjs, även bland de lägre cheferna.
- Det kommer in relativt nya personer som tycker att det går för långsamt med löneutvecklingen. Jag tror att vi kommer att bli tvungna att höja lönerna längre ner också, för arbetsledare, annars frestas de gå vidare till nya uppdrag, säger han.
Lars Bergqvist tycker att Ledaravtalet, som innebär att lön ska förhandlas individuellt och sättas utifrån prestation, fungerar ganska dåligt.
- Många företag är vi inte nöjda med. Lönedialogerna är inte så individuella som avtalet syftar till, vi upplever mycket centralstyrning. Många procentsiffror bestäms tidigt och sedan är det rökt för individen, säger Lars Bergqvist.
Nu bedriver Ledarna en kampanj för att få enskilda arbetsgivare att skriva på överenskommelser om att tillämpa Ledaravtalet.
Ledarnas löneundersökning genomfördes under sista kvartalet 2010. Resultaten baseras på uppgifter från 63 300 svenska chefer, varav 10 039 byggchefer."

torsdag 14 april 2011

Det finns inga dumma frågor


Det är spännande och roligt att kommunicera via sociala medier. I mars drog vi igång en omfattande kommunikationssatsning i flera kanaler – facebook, twitter och youtube. Fler och fler personer väljer att följa oss via dessa kanaler varje dag. Den senaste månaden har våra inlägg på facebook visats drygt 16 900 gånger! Det är klart att jag blir glad när jag ser denna statistik, men samtidigt är det viktigt att framhålla att det inte finns något självändamål i att enbart vinna följeslagare. Mitt och Byggchefernas mål är ju att skapa en snabbare informationskanal mellan oss och våra medlemmar samt andra som är intresserade av branschen. Jag vet att många går runt och har frågor som kan vara svåra att få svar på. Och jag har själv tillbringat många timmar framför datorn när jag har försökt hitta svar på olika saker. För att underlätta din vardag och hjälpa dig att finna svaren på dina frågor startar jag nu en frågelåda här. Fråga på om allt som rör branschen, ledarskap, Byggcheferna, etik, arbetsmiljö, jämställdhet…. Jag kommer att svara på allt! Vill du inte posta din fråga här i kommentarsfältet kan du mejla på byggcheferna@ledarna.se Svaren kommer att publiceras på Byggchefernas hemsida. Vill du vara anonym så tar vi självklart hänsyn till det! OK – nu är frågan fri och jag ser fram emot att få en massa frågor!

måndag 11 april 2011

BYGGMÄSSA och VVS-MÄSSA Öresund 2011

Byggcheferna har under två dagar varit arrangör av 11 seminarier i samband med byggmässan i Mamö. Vi bestämde tidigt att alla ämnen ska beröra förändringsarbetet som är så viktigt i byggbranschen. Vi hade några hundra åhörare vid de olika semiarierna och mässan drog till sig nästan 3000 besökare under två dagar. Med tanke på att det är en nystartad mässa får det nog ses som en framgång. Innehållet i seminarierna var skiftande. Vi inledde med ett som handlade om det nya branschprojeketet "Ren byggbransch". Vi hade Anders Rubin, politiker från Malmö, som pratade om Malmös framtid i ett byggperspektiv. Sverige bygger berättade om konjunkturen i södra sverige med siffror från deras databas. Vi hade också besök av vår pristagare till Årets byggchef Magnus Rudén som pratade om vikten av förändringsarbete.
Roine Kristiansson pratade om effektiviteten i VVS-branschen. De har gjort en jämförande studie av en tidigare enkätundersökning och konstaterar att det inte blivit bättre utan snarare sämre. Slutsatsen man kan dra är att lägga för mycket arbetledande uppgifter på sk. ledande montörer inte har lönat sig. Vår slutsats är som den alltid varit att arbetsledarna behövs för att få ett bra flyt i produktionen. Fasta industrin har gjort liknande försök och dragit samma slutsats.
Ren byggbransch är ett nytt projekt som startats utifrån det arbete som vi gjort i branschen omkring svartarbetet. ID06 har kommit fram ur detta liksom den sk. omvända momsen och återinförendet av ROT-avdraget. Skatteverket, EKO-brott, Sveriges Byggindustrier och Byggnads deltog i en debatt. Dessutom fanns ett "sanningsvittne" i form av en lärare som bekände sins synder. Detta projekt är intressant och kommer att rulla på några år.
Ett särskiklt seminarium hölls om ID06 tillämpningen i praktiken. Anders Hinn från JM, tillika deltagare i vårt ambassadörsprojekt deltog. Han beskrev sin nytta med systemet men tyckte att det för lite konkurrens omkring själva systemet som blir dyrt att använda.

Mycket diskussioner om nästa steg hur man kan använda id-korten till maskinanvändning, registrering av behörigheter osv. Panelen tycker att detta går för långsamt.
Den alltid lika entusiasmerande ingenjören Fredrik Friblick deltog och hade två aktiviteter.

Dels om logistik och dels om Lean Production. Mycket uppskattat.

Vi avslutade med en debatt om hur vi kan förbättra arbetsmiljöarbetet. Henrik Björklund drog sitt om vad som saknas i statistiken och att den inte är rättvisande. Britt Borgström berättade om BIs arbete med frågan och tyckte att detta var allas ansvar. Då reagerade Sven-Erik Alheim kraftigt och hävdade att arbetsgivare ofta kör med den retoriken och påpekade att det faktiskt är Byggherren och arbetsgivare som är ansvarig.


Mångfaldstemat diskuterades i två seminarier där dels två av våra ambassadörer framträdde. Liana Georgiu och Charlott Malmborg.

Dessutom hade vi ett seminarium på samma tema där deltagarna fick aktivt delta och ta ställning i svåra mångfaldsfrågor.

Kort sagt ett omfattande program som Byggcheferna har genomfört på ett mycket bra sätt.